czwartek, 19 listopada 2015

Znaki, strach, nadzieja .. i kontenery gotówki!

Szanowni,

.. boicie się? 
Czy odczuwacie strach, niepewność, frustracje, nieznajomość jutra? Czy drżycie w obawie przed kolejnymi danymi makro?
Nie wiece co zrobi Fed, czy EBC .. nie wspominając o ISIS ?
Czy już możesz przeszliście ta fazę i niewiele was rusza - będzie co będzie.. stopy w górę- OKEJ, w dół- OKEJ ... ?

Strach
«niepokój wywołany przez grożące niebezpieczeństwo lub przez rzecz nieznaną, która wydaje się groźna» (Słownik języka polskiego) 

Strach – jedna z podstawowych cech pierwotnych (nie tylko ludzka) mających swe źródło w instynkcie przetrwania. Stan silnego emocjonalnego napięcia, pojawiający się w sytuacjach realnego zagrożenia, naturalną reakcją organizmu jest np. odruch silnego napięcia mięśni a w konsekwencji ucieczka lub walka. Spowodowany jest zdolnością zapamiętywania i kojarzenia podobnych sytuacji (podobna sytuacja w przeszłości miała groźny skutek) oraz w przypadku ludzi umiejętnością abstrakcyjnego myślenia (z mojej decyzji wyniknie sytuacja która spowoduje groźny skutek) (Wikipedia)

Strach- ma funkcję. Strach ma swój cel. Strach ma spowodować reakcję. strach ma spowodować szybszą, niekoniecznie przemyślana decyzję. Strach ma zawęzić opcje i skłonić do podjęcia natychmiastowych działań.
Strach.. najlepiej rozprzestrzenia się w niepewności. 
.. niepewność zaś - można wywołać pytaniami o zagrożenie oraz kompletnie niesprawdzonymi informacjami czy przewidywaniami.

.. boicie się? 

Jeśli spojrzymy na ostatnie doniesienia medialne- z rożnych stron .. widzimy:

 • Wojnę na Ukrainie
 • Wojnę w Syrii .. ponawiązywana z proroctwem Nostradamusa i starcie wielkich mocarstw
 • Niepokoje na Pacyfiku 
 • Rozpad strefy Shengen i Unii europejskiej 
 • Horrendalny dodruk pieniądza wszędzie gdzie okiem sięgnąć
 • Dno cyklu stóp procentowych - i kierunek na północ 
 • itd.. 
Możemy również zobaczyć 
 • Sygnalizację siły na Ukrainie która doprowadziła m.in do zmiany władzy w Polsce i rozpoczęcia dozbrajania armii (inwestycje), zwiększający się popyt wewnętrzny, lepsze zarządzanie finansami (choćby powodem miało być odkładanie na "czarna godzinę") 
 • Wojnę .. o ropę i starcie wielkich potęg w bitwie o cenę trywialnej baryłki i uzyskanie przewagi w układzie sił. 
 • Działania mające na celu zduszenie powstającej potęgi Chin - w postaci zawierania nowych umów o wolnym handu -> i działania mające na celu zdusić potęgę USA w postaci odnowienia Jedwabnego Szlaku,  Nowego ośrodka inwestycji międzynarodowych i konkurencji dla banku światowego.  Obserwujemy swoiste gospodarcze prężenie muskułów i maksymalne udrażnianie handlu z partnerami mające na celu zamkniecie gospodarcze - rywala. 
 • Ryzyko wyłączenia ze strefy shengen i powrotu do dynamicznie rozwijających się gospodarkę narodowych, konkurujących ze sobą, jak i szansę na nawiązanie nowych partnerstw gospodarczych w europie środkowo wschodniej- również z perspektywa jedwabnego szlaku. 

Strach ma swój cel. Strach .. jest UŻYWANY. Strach jest obecny, ale ...


Patrząc z punktu widzenia inwestora, staramy sie przewidzieć przyszłe zagrożenia - dyskontujemy przyszłość, szacujemy prawdopodobieństwo ich wystąpienia .. ale finalnie - to i tak fakty dokonane ustalają realny kurs.

Zapowiedź zysku - może zmienić kurs. Jasne. Niezrealizowana zapowiedź - obniżyć, Nad-realizacja- podnieść. .. ale tylko na moment.
Po miesiącu od daty publikacji, to co będzie się realnie liczyło to faktyczny zysk firmy- w relacji do jej konkurentów i poprzednich kwartałów czy lat- nie zaś realizacja zapowiedzi lub jej brak.
                                
                                             CZY DOSTRZEGACIE Z N A K I??? 

Każdy z nas stosuje rożne strategie i patrzy na rożne wskaźniki.
Niektórzy- już zdecydowali którym z nich ufają i na bazie których prowadzą swoje wyliczenia czy ustawiają się do rynku.

Osobiście kilkukrotnie na łamach tego bloga pisałem o podejściu które sam stosuję.
Bazuje ono na następujących elementach:

 • Giełda - ocena elementów wpływających na jej płynność i atrakcyjność
Polska GPW w ogromnej mierze jest zależną od kapitału zagranicznego- i to głównie od dolara. 
Dokładniej- siły nabywczej dolara vs PLN. Zgodnie z zasadą "kupuj tanio" dobrze jest kopic w momencie gdy złotówka jest słaba- za jednego dolara kupimy relatywnie .. więcej polskich akcji. 

Dziś- dolar jest blisko 4 zł. Bywało juz tak poprzednio - sami zobaczcie: 


Mocny dolar pozwala kupić - tanio. Gdy już kupimy .. w naszym interesie jest by sprzedać drogi - w naszym interesie będzie więc umocnienie złotówki.
Sprzedając silną złotówkę i zwyżkujące akcje - możemy ponownie wrócić z inwestycjami na "tani jak barszcz" rynek amerykański i akcje wyceniane po 20-30 centów na dolarze.

Między powyższymi wydarzeniami .. powinien być jeszcze krach - ale o tym za moment.

Polska GPW zależna jest od stóp procentowych w korelacji do Gospodarek giełd konkurencyjnych. Krótko- kapitał płynie tam gdzie stopy procentowe są wysokie (dla czasów niepewności)

Stopy procentowe w Polsce sa na rekordowo niskich poziomach- wyższych jednak niż u konkurencji w Niemczech czy USA.

Polska Giełda rośnie, gdy rośnie gospodarka wyrażoną w PKB. 
PKB zaś rośnie- gdy maleje bezrobocie. zgodnie z cyklem 10-cio letnim opisywanym przez Inwestora i bloggera Michała Stopkę (link do bloga)

Polska Giełda rośnie gdy wyniki zgromadzonych na niej spółek- rosną. 
Obecnie jesteśmy w trakcie okresu wyników. Emocje jeszcze są żywe po ostatnich publikacjach.
Wśród spółek które osobiście trzymam w portfelu- -wszystkie co do jednej osiągnęły wyniki lepsze kw/kw i dają nadzieję na wzrosty również w odniesieniu do r/r.
Naturalnie- kłania się tu selekcja spółek.. ale to na inną rozmowę.

Polska Giełda rośnie gdy wypłacane są większe dywidendy. 
Naturalny jest wtedy napływ kapitału na akcje. Mamy zaś już dziś zapowiedzi ze strony rządowej odnośnie większych potrzeb budżetowych i źródła ich pozyskania- własnie z dywidend.
Ponadto, dobre wyniki również skłaniają firmy do wypłaty wyższych dywidend - a jest na nie szansa.

Polska Giełda rośnie, gdy kapitał w niej "zaangażowany" inwestorów zagranicznych- chce ją opuścić... ktoś jednak musi choć na chwilę uwierzyć ze warto kupić polskie akcje.

 • Makro - ocena całościowa szans

Patrząc na sytuacje Makro, główne pytanie to nie: Czy inwestować - ale gdzie inwestować i w co...
W ostatnim czasie Słynny amerykański inwestor (obecnie stacjonujący i rozkochany w chinach) stwierdził otwarcie:

".. obecnie trzymam większość swojej gotówki w dolarach gdyż dolar aprecjonuje.. ale gdy skończy - przerzucę się na złoto, może na akcje np: w Rosji która po okresie embarga jest niedowartościowana" 

Każdy z nas musi wybierać miedzy klasami aktywów jak obligacje, akcje, gotówka, nieruchomości, waluty, metale szlachetne, własny biznes..
Istnieją realna i historycznie udowodnione korelacje miedzy nimi. Kapitał zaś - płynie do każdego z tych klas - w cyklach.

Naturalnie, bardzo skracam ale..

 • dolar stoi w odwrotnej korelacji do np:złota 
 • akcje- w odwrotnej do obligacji 
 • nieruchomości i metale szlachetne zwykle zyskują w inflacji 
 • zwiększanie się zadłużenia finalnie historycznie zawsze powodowało najpierw fale deflacji - a potem inflacji czy nawet hiperinflacji .. 
 • gotówka zyskuje na wartości przy drastycznych spadkach giełdowych- raz ze zazwyczaj pojawia się wtedy deflacja, dwa że mając gotówkę możemy kupić walory po cenach wcześniej nie osiągalnych. 
Dziś, dolar stoi silny w relacji do wielu walut świata, szczególnie do walut krajów wydobywczych. 
Kupować zaś należy to co jest .. tanie :) 


Patrząc na obecny obraz, odcinając strach myślę że: 

 • warto zadbać o techniczne przygotowanie się do inwestowania - tak na GPW jak i na innych rynkach międzynarodowych. wybrać partnerów, założyć konta maklerskie, poznać specyfikę ich działania i prowizje za transakcje. 
 • warto monitorować kurs USD/PLN i jego odniesienie do GPW. 
 • warto jasno i klarownie określić swoje strategie inwestycyjne - transparentnie mówiąc kiedy zajmiemy pozycje, jak długo ja trzymamy, jaki kapitał angażujemy i kiedy z niej wychodzimy- przy zmiennych kursach walutowych (dziś kursy walutowe premiują inwestycje na GPW, przy umocnieniu złotówki do np 2,5zł/ dolara- premiowana będzie giełda USA) 
 • warto gromadzić gotówkę abyśmy mogli z zyskiem i pełna świadomością okazji jaka jest naszym udziałem - użyć jej w przyszłości. 
 • warto .. testować naszą strategię na małych kwotach, szlifować podejście i nasza psychikę
 • warto również pielęgnować świadomość iż kupuje się wtedy- gdy na rynkach panuje strach, przerażenie, i złe wieści ... które nie koniecznie są realnym zagrożeniem a jedynie stanem umysłu inwestorów. 
 • warto kupować tanio: akcje gdy ich wartość jest poniżej wartości godziwej a zyski spółek rosną, metale szlach. gdy ich wartość jest poniżej wartości wydobycia .. i nadal maleje (spadek cen zamyka kopalnie niemogące utrzymać rentowności. to zmniejsza podaż. to zwiększy finalnie cenę) ... itd... 
Czy nadejdzie spadek (przebicie bańki) w USA - myślę że tak, zależy to jednak od kolejnego QE ( o którym jeszcze nikt nie mówi)  i polityki monetarnej. Czy stanie się to szybko .. czas pokaże. 

Czy stopy % w Polsce wzrosną- myślę że tak gdyż jesteśmy na minimach - wiec kierunek jest dość jasny. 


Czy GPW wzrośnie.. myślę że dobrze wyselekcjonowane spółki na GPW - maja taką szansę.
Maja szansę stać się jaskółkami tych wzrostów dla szerszego rynku.

Na koniec - zrobiłem jeszcze pewne zbliżone porównanie cen nieruchomości (warszawa) do cen złota i srebra.
Wnioski wyciągniecie sami.

Hym..

Ciekaw jestem waszej opinii.
zapraszam do dyskusji.

Z poważaniem dla szanownych

Michał Sankowski

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Weź udział w dyskusji, zostaw myśl, komentarz, uwagę lub sugestię.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...