środa, 30 października 2013

GPW: delikatne początki końca ?

... rozpoczyna się zwiększone zainteresowanie inwestorów indywidualnych. 


Szanowni,

Trafił w moje ręce raport GPW odnośnie pierwszego półrocza z porównaniem do poprzednich lat w podziale na trzy główne segmenty rynkowe:
 • Akcje na Rynku Głównym 
 • Akcja na rynku New Connect 
 • Kontrakty terminowe
Na każdym z tych rynków wysterują trzy grupy uczestników: inwestorzy zagraniczni, instytucjonalni i indywidualni.

W jednym z wpisów na tym blogu analizowałem udział powyższych grup w odniesieniu do poszczególnych faz bessy czy hossy. Wniosek jaki sformułowałem mówi że im bardziej zmniejsza się udział inwestorów zagranicznych- a rośnie indywidualnych - tym bliżej końca hossy jesteśmy. 
dokładnie taką sytuację mieliśmy w końcówce ostatniej dużej hossy w roku 2007.

Preludium zmian ... 

Nie rynek główny, nie New Connect- a kontrakty terminowe zaczynają się zmieniać. 
Zobaczcie sami : 


Oprócz kontraktów terminowych -wszędzie indziej maleje udział inwestorów indywidualnych (dobrze) a rośnie zagranicznych (dobrze) i instytucjonalnych (bardzo dobrze) 

Powyższe mogłoby być pewna konsekwencją masowej kampanii reklamowej namawiającej do kontraktów terminowych - mogłoby ale nie do końca jest. 
Kontrakty rosną- ale walutowe.
Masowe bombardowanie użytkowników Forex-em daje efekty w ilości wyszukiwanych fraz w google, i w tym porównaniu inne rynki praktycznie nie istnieją. Stąd teza o popularności na bazie reklamy- upada. Pytanie czy kontrakty terminowe są / powinny być - języczkiem uwagi od którego zaczyna się ruch również na innych rynkach. 
o słuszności tej tezy przekonamy się zapewne niebawem- na dziś, jestem rozsądnie spokojny do co dalszych wzrostów na rynku głównym GPW. 

... niemniej- obserwować trzeba - aby zareagować odpowiednio w porę. 

Z poważaniem dla Szanownych 

Michał Sankowski 


niedziela, 27 października 2013

Fundusze Inwestycyjne - ważna zmiana w prawie

... została przegłosowana przez Sejm i obecnie podlega obradom Senatu. Proponowane wejście w życie 1 stycznia 2014.


Szanowni,

Miło mi poinformować o pozytywach dotyczących świata finansów.
Tym razem dotykają one ważnego dla bardzo wielu osób rynku funduszy inwestycyjnych i sprawy dziedziczenia ich jednostek.

Wedle przepisów, dziś, w momencie gdy spadkobierca odziedziczy jednostki funduszy inwestycyjnych, i będzie zechciał je sprzedać, cały kapitał traktowany jest jak jego zysk kapitałowy i tym samym od całości kapitału jest zmuszony zapłacić podatek dochodowy od zysków kapitałowych w wysokości 19%.
Co gorsza, sytuacja ma miejsce nawet w przypadku gdy fundusze wypracowały stratę.

Zmiana jaką obecnie przegłosował Sejm RP i jaka wchodzi pod obrady Senatu, ma zmienić ten stan rzeczy i pozwolić na odliczenie od podstawy opodatkowania, kosztów jakie nabywca poniósł w momencie ich kupna.

Innymi słowy, po wprowadzeniu zmiany, spadkobierca który odziedziczy jednostki funduszy inwestycyjnych, i będzie chciał je sprzedać, płacąc podatek od zysków kapitałowych będzie mógł odliczyć od jego podstawy zaksięgowane koszty nabycia- i zapłacić jedynie od części ponad nie - czyli zysku wypracowanego przez fundusze.

To bardzo istotna informacja dla wszystkich oszczędzających w ramach parasolowych funduszy inwestycyjnych, oraz posiadających obecnie jednostki Funduszy i pragnących budować na nich wielopokoleniowe powodzenie i lepszą przyszłość dla swoich rodzin.

Pozytywny impuls do inwestycji w fundusze i długoterminowego planowania 

Z poważaniem dla Szanownych

Michał Sankowski

Milion zł ! ... w portfelu - przegląd najbardziej agresywnych portfeli inwestycyjnych

.. i najodważniejszych zarządzających!


Szanowni,

Serwis Analizy.pl oraz TVN CNBC prowadzą wspólnie akcję o tytule "Milion w portfelu"
W ramach tej akcji zapraszają do zainwestowania wirtualnego miliona złotych, ekspertów finansowych, prezesów Towarzystw Inwestycyjnych, osoby realnie zarządzające portfelami.

Jest to niesamowita lekcja strategii inwestycyjnych i realnych wyników działań.
Tendencja jaką ostatnio można zaobserwować wśród zarządzających - to coraz większe nastawienie na rynek akcji.

Regularnie obserwuję zmiany portfeli w ramach tej akcji i przeglądam również konkretne spółki na jakie stawiają zarządzający- nie raz, odnajdując wśród nich również moje własne rekomendacje (co cieszy :)  )

Dziś chciałbym wam zaprezentować 2 wybrane portfele - z tych najbardziej obecnie agresywnych, oraz  listę spółek które zostały do nich wybrane.
Przejdę krótko również po ich wynikach i postaram się wyłonić te- najciekawsze, które również moim zdaniem są warte uwagi zgodnie z przyjętą strategią.

A zatem- do dzieła:

Pani Sylwia Jaświewicz:

link do portfela: http://www.analizy.pl/fundusze/milion-w-portfelu/portfel-uczestnika/U3lsd2lhX19KYcWba2lld2ljel9fMQ%3D%3D

Pani Sylwia praktycznie od pierwszej odsłony mocno stawia na portfel akcyjny- i ma w konsekwencji jedne z najlepszych wyników, czyli +47% od lutego 2013.
Godne pozazdroszczenia i gratulacji.

Ostatnia zmiana portfela Pani Sylwi, oznacza wprowadzenie lub wzrosty udziału na takich spółkach jak :

Co wybitnie miłe, to znak że klucz jakim się posługuje do wyboru spółek, często nakłada się na ten używany przez zastępcę dyrektora działu analiz i rekomendacji w DM IDM S.A, Pania Sylwię Jaśkiewicz. 

Spośród spółek które Pani Sylwia wybrała do portfela - a który ja nie opisywałem , wiele jest takich które obecnie są w silnym trendzie wzrostowym.
Jednak spośród nich jest również kilka - które jeszcze nie dobiły do swoich 1,2 letnich maksimów - mając więc teoretyczny potencjał historyczny do wzrostów. 
(jeden z elementów mojego klucza doboru) 

Są nimi:
 • JSW : potencja do 2 letnich maksimów na poziomie 66,3%
 • Netia: potencjał do 2 letnich maksimów na poziomie 24,4%
 • PGE: potencjał do 2 letnich maksimów na poziomie 12,5%
Patrząc pod kątem wyników finansowych dla trzech powyższych spółek, zauważamy co następuje :

 • JSW: zarówno w pierwszym jak i drugim kwartale 2013 - w porównaniu do odpowiedników w 2012, zmniejszyło przychody ze sprzedaży, zmniejszyło zysk brutto na akcję (mocno) i zmniejszyło wartość księgową an akcję. 
 • PGE: wprawdzie przychody i zyski w pierwszym kwartale 2013 były niższe niż w porównywalnym- rok temu, ale 2 kwartał 2013 pokazuje już poprawę i zwyżki w obu tych kategoriach, podobnie wartość księgowa - również notuje odbicie. 
 • Netia: w przypadku tej spółki, sytuacja prezentuje się podobnie jak przy JSW.
Patrząc po krótkim powyższym opisie, jeśli miałbym inwestować w którąkolwiek z powyższych - najbliższy byłbym decyzji o PGE. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Pan Adam Dakowicz


Portfel Pana Adama jest jednym z najstarszych w grze - ze startem datowanym na marzec 2011 roku.
Moment, w którym wedle wielu- rodziła się hossa i najlepszy z momentów do kupowania akcji. 

Początkowo Pan Adam dzielił portfel pomiędzy lokaty pieniężne i fundusze rynku pieniężnego - a akcje. 
Obecnie, w ostatniej edycji, zaangażowanie w akcje wzrosło do ponad 88% , zaś całościowy zysk portfela Pana Adama od startu akcji to 57,9%

Podczas ostatniej aktualizacji składu portfela, 18 października 2013 zarządzający dokonał zmian w następujących spółkach : 
 • PKO BP 3% - nowa spółka w portfelu 
 • Kredyt Inkaso +3% - nowa spółka w portfelu (opisywana na http://30-lat-pozniej.blogspot.com )
 • Wikana +3% - nowa spółka w portfelu.
 Gdy spojrzymy na wykresy każdej z tych spółek w odniesieniu do 1 i 2 letnich maksimów, tylko jedna- Wikana, zachowuje historycznie- potencjał wzrostowy, na poziomie 23,7%.
W dalszej kolejności najbliższe jest PKO - jeśli poszerzylibyśmy horyzont czasowy do początków roku 2011, potencjał wzrostu do obecnego kursu wyniósłby 15,13%

Jeśli w dalszej kolejności spojrzymy na finanse raportowanie kwartalnie dla każdej  tych spółek, zobaczymy że Wikana, pod katem przychodów i zysków- niestety spada (kwartał 1i2 2013 do 2012) , Kredyt Incaso - mocno rośnie w obu tych wartościach i zdaje się nie mieć przed sobą żadnych barier, zaś PKO również notuje spadek. 

Biorąc wiec pod uwagę klucz inwestycyjny jaki przyjąłem do analizy- na tym blogu, żadne z wymienionych spółek nie ma cech które pozwalają mi na inwestycję. 

Nie znaczy to oczywiście że Pan Adam, czy ktokolwiek pójdzie w jego ślady- nie zyska. 
Stosujemy różne klucze doboru i różne strategie- ot .. wyjaśnienie zagadki. 

Szanowni, gorąco zachęcam do śledzenia nowych odsłon i edycji Milion w portfelu- to rewelacyjne źródło wiedzy i dokonała forma nauki. 

Z poważaniem dla Szanownych 

Michał Sankowski 


środa, 23 października 2013

Quercus TFI - fundusz, spółka, stabilny partner ...

... wart uwagi a może nawet inwestycji ? Pogłębiona analiza.


Szanowni,

Zaczyna się okres wyników za trzeci kwartał.
Spółki, które sprawdzały się w poprzednich dwóch- i sprawdzą się również teraz, mają ogromna szansę na zamknięcie całego roku na wyższych poziomach zysków, sprzedaży, przychodów za cały rok 2013.

Co więcej, jeśli wynik roczny będzie dobry - dowiemy się tego około lutego- marca 2014, co daje kilkomiesięczną szanse na dobre zakupy inwestycyjne.
Szansę którą możemy wykorzystać dziś- jeszcze przed corocznym rajdem Św. Mikołaja, lub tez w styczniu, po wyprzedażach akcji przez fundusze realizujące zyski na koniec roku.

Dziś chciałbym podzielić się z wami spółką .. niezwykłą!

Quercus TFI, jest spółka giełdową-i możemy go kupić, jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych, i jednocześnie jest spółką dla wybranych gdyż ze względu na napływ kapitałów do swoich głównych funduszy akcyjnych zaczął blokować dalszy ich napływ -pozostawiając jednostki uczestnictwa szczęśliwcom.

Co więc jest ciekawego w Quercus TFI? 

Przychody ze sprzedaży, od 3 kwartałów rosną, i w porównaniu z 3 kwartałem 2012 są wręcz ponad 2,5 krotnie większe!
Zysk brutto podobnie, jest w 3 kwartale wręcz rekordowy.

Od strony samego wykresu i obecnych cen akcji - cóż- jesteśmy na 5-cio letnich maksimach i najwyraźniej do szczytu jeszcze daleko gdyż wykres nie wykazuje chęci do zatrzymania.
Jakby wręcz mówił że obecne okolice 7 zł to jedynie jeden z kroków na drodze do...  no właśnie- dokąd ? :)

Odnośnie dywidend.. występują.
Nie są sowite, nie są nawet blisko średniej giełdowej (około 4% na akcję), bo wynoszą jedynie około 2,48% (ostatnia) ale ...
Są wypłacane stabilnie od 3 lat.
Są wypłacane stabilnie około czerwca - każdego roku.

Akcjonariat spółki napawa pozytywna energią. Prezes Zarządu ma ponad 33% udziałów i aktywnie udziela się w życiu spółki, aktywnie osobiście inwestuje, i niezmiennie trzyma rękę na pulsie.
Posiadając tyle udziałów, żywotnie również zależy mu na podwyższaniu zyskowności spółki.

Wycena...
i tu pojawia się problem.
Jako że firma jest dość czysta firmą usługi, z minimalnym udziałem kapitału trwałego, trudno mówić o wysokiej wartości księgowej. (wiem że niektórzy się z tym nie zgodzą- cóż- takie mam podejście)
Kwartalna wartość księgowa na akcje waha się w przedziale 0,3-0,45 zł  co jak na akcje wycenianą na 7,27 zł - wiele nie jest.
Zysk brutto na akcję jest jeszcze niższy- jedynie między 5 a 9 groszy na akcję.
Z powyższego wynika że wartość spółki nie jest generowana na bazie coraz większych zysków, czy budowanej wartości księgowej- ale na bazie przychodów które tak naprawdę sa niczym wiecej jak stabilnymi wpływami od depozytariuszy- inwestorów.
Zwiększają się i są rekordowe z uwagi na koniunkturę.

Pośrednio oczywiście wpływają dodatnio na zyski i wartość spółki- niemniej musimy pamiętać że w każdej chwili, jednostki funduszy mogą być umorzone przez użytkowników, a tym samym bilans sprzedaży spółki- spadnie.

Jak więc na to spojrzeć- co zrobić z tak niesamowitą i jednocześnie unikalna spółką ?

Jeśli ktoś wierzy - podkreślam, wierzy, że giełda będzie jeszcze rosła, że koniunktura dopisuje, że ludzie masowo rusza do kupowania akcji- ten fundusz jest inwestycja dla niego.

Jeśli ktoś, patrząc na giełdę, i na te spółkę, widzi perspektywę krótkoterminową, szybka inwestycja, szybki strzał - na krótko, na chwilę a potem odskok na z góry upatrzoną pozycję w z góry określonym zysku.

Jeśli ktoś postrzega sprawę długoterminowo, i wierzy w wartość tej spółki- powiem jedynie, że upłynnienie kapitału, a raczej utratę przezeń wartości w czasie bessy jest o wiele szybsza niż strata wartości drób trwałych w ramach wyceny spółki.
Wnioski wyciągnijcie sami.

W mojej osobistej ocenie, zgodnie z kluczem który przyjąłem i którego się trzymam - spółka jest poza moim zasięgiem i polem zainteresowania.
Niemniej, ma bardzo wiele pozytywnych stron i może zainteresować.

Ciekaw jestem waszego zdania i opinii.
Co sądzicie o Quercus TFI?

Z poważaniem dla Szanownych

Michał Sankowski

+ 11,8% - Aktualizacja wirtualnego portfela akcyjnego Agresywny Ginger Joe

... a żywot jego trwa zaiste od 2 miesięcy jeno. 


Szanowni,

Mam nieukrywana przyjemność poinformować was o stanie faktycznym portfela wirtualnego zwanego Agresywny Ginger Joe.

Ostatnie zakupy do portfela okazały się dobrym wyborem, podobnie zresztą jak poprzednie :)
Oczywiście po części to kwestia dobrego doboru spółek, po części dobrego momentu ich zakupu, po części koniunktury na giełdzie - i oczywiście po części również czystego szalonego szczęścia .. :)

Niemniej- wygląda całkiem przyzwoicie, czy to chciałbym się z wami podzielić:


Ważna informacja: Nie doradzam ani nie odradzam zakupu powyższych spółek dziś. Wymagałoby to - również dziś, nowej bieżącej analizy i oszacowania ryzyk i możliwości.
Jest szansa że niektóre z tych spółek nadal warto kupić- nie przeczę, ale nie jest to pewne.

Celem powyższego zestawienia jest pokazanie i publiczne sprawdzenie czy podejście jakie stosuje- faktycznie sprawdza się w praktyce, a jeśli tak- jak bardzo.

Przyjąłem zasadę iż każda kolejna spółka jaką uznaję za ciekawą będzie kupowana za wirtualna kwotę 5 tys zł i wkładana do agresywnego portfela powyżej.
Wyniki , będę publikował przy kolejnych zakupach lub co koło 2 tygodnia.

W razie pytań, zapraszam serdecznie do komentowania , oraz kontaktu na prv.

Z poważaniem dla Szanownych

Michał Sankowski

wtorek, 22 października 2013

12% dywidendy i ujemne wyniki w rachunku wyników kwartalnych ..

... są na giełdzie filmy które wchodzą na minus - ale zachowują dywidendę. Niesamowite!


Szanowni,

Są na Gpw firmy jak np: Quantum która kumuluje zyski z kilku lat (jak tutaj 97-2011), i własnie obecnie je wypłaca, jednocześnie mając ujemne wyniki fin w ostatnich kwartałach.

Takie działanie przywodzi na myśl dwa możliwe wnioski- firma jest na tyle dobrze sytuowana i zgromadziła kapitał na kolejne lata że może pozwolić sobie na taki wydatek, a do tego z nadzieją patrzy w przyszłość i jest pewna swego rozwoju i poprawy danych finansowych w najbliższym czasie.

Druga z alternatyw jest mniej zachęcająca. Mówi iż firma, w celu utrzymania polityki dywidendowej, zobowiązań do swoich głównych akcjonariuszy - wypłaca dywidendę nawet wobec obecnej sytuacji.

Zacznijmy od obecnego kursu spółki.
Cena akcji Quantum software w momencie pisania tego postu wynosiła 5,5 zł i miała potencjał wzrostu do rocznych maksimów na poziomie 27% , oraz kierunek- jakby chciała go zrealizować w najbliższym czasie.

Odnośnie dywidendy, firma wypłaciła ją już raz, w wysokości 25 groszy na akcję- rok temu.
Obecne podejście będzie drugim z rzędu i jeśli faktycznie dojdzie do wypłaty 68 groszy na akcję to będziemy mieli nominalny wzrost w porównaniu z poprzednia aż o bagatela 94%.
Godne pozazdroszczenia- szczególnie dla tych który nabyli akcje poprzednio.

Odnośnie akcjonariatu, sądzę że ocena powinna być pozytywna.
Wśród udziałowców znajdują się osoby fizycznie i codziennie zarządzające spółką - to na plus.
Minusem jest to że ich udział w akcjonariacie jest znikomy.
Możemy jedynie domyślać się iż posiadają oni również udziały w Quantum assets - głównym akcjonariuszu spółki.

Wyniki Finansowe - sedno problemu.
Patrząc na zysk brutto firmy, info nie napawa nadzieja.

 • Rok  2012: strata
 • Rok 2011: strata
 • Rok 2010: strata
 • Rok 2009: zysk
 • Rok 2008: zysk


Sprawę ratować mogłyby przychody- ale te utrzymują się od 2 lat na podobnym poziomie.
Rozpatrując sytuacje na bazie ostatnich kwartałów niestety również nie widać zmiany na lepsze.

Pierwszy kwartał 2013 zamknął się strata brutto. dobre jest to że mniejszą niż w 2012 roku, niemniej to niewielka pociecha.
Pociechą natomiast jest, i to dużą i wartą dostrzeżenia -  wzrost przychodów.
Pierwszy kwartał 2013 do 2012 dał + 8,8% wiec naprawdę godnie.
Oby kolejne były podobne i jest szansa na wyjście na plus.. może ...

Czemu opisuję tą spółkę ?

Jak dobrze wiedzą czytelnicy tego bloga - moje podejście i strategia osobista bazuje na dobrych fundamentalnie spółkach, wypłacających sowitą dywidendę, i najchętniej nisko wycenianych.
Jak widzimy w powyższym przypadku , dywidenda jest sowita, zaś kurs ma spory teoretyczny potencjał do wzrostu.
Pytanie jedynie pozostaje co z finansami - czyli fundamentem.
Obecnie obserwujemy że spółka zaczyna generować więcej przychodów, nadal jednak jest na całościowej stracie.
Stąd też w obecnej chwili- jest poza zakresem mojego zainteresowania.

Niemniej, w przyszłości warto czasem do niej zajrzeć i sprawdzić czy może poprawiła sie już na tyle że warto w nią zainwestować.

Z niezmiennym poważaniem dla Szanownych

Michał Sankowski

*dane analizowana na bazie serwisów bankier.pl/ finanse.wp.pl/ stooq.plwtorek, 15 października 2013

Kobiety otrzymują 10 krotnie mniej, najwyższych emerytur niż mężczyźni ...

... dane na pierwszy kwartał 2013


Szanowni,

Dziś Przypada mi w udziale smutna powinność przekazania informacji o emeryturach kobiet i mężczyzn w podziale na kwoty im wypłacane.
Emerytura jest, jak wiemy Bismarkowskim reliktem zamierzchłej przeszłości - niemniej- nadal istotna pomocą w utrzymaniu przy życiu na starość.

Okazuje się, iż godnie z danymi publikowanymi przez ZUS, dziś, w większości emerytury pobierają Panie(ponad 59%).
Jednak jednocześnie wyższe emerytury- pobierają Panowie.
Wśród emerytur o największej wartości  - powyżej 5 tys złotych
w 88,7% pobierają ja mężczyźni
tylko w 11,3% kobiety.

Jednocześnie dla świadczeń o najniższej wartości- relacja jest zupełnie odwrotna.
Wśród emerytur o najniższej wartości - dla emerytur w wysokości 500-700 zł
w 6,7% pobierane są one przez mężczyzn
w 93,3% pobierane są one przez kobiety

W tym momencie dochodzimy do najciekawszej zależności.
W wyniku analizy danych odnośnie kwot emerytur wiemy iż na 100%  mężczyzn, 1% z nich pobiera emeryturę wyższa niż 5 tys zł

Jednocześnie, na 100% kobiet, jedynie 0,1% z nich pobiera najwyższą emeryturę.
To aż 10-ci krotna różnica.

Przy średnim wynagrodzeniu w Polsce na poziomie 3,7 tys zł

-> całościowo 6,2% populacji otrzymuje obecnie emeryturę na poziomie lub wyższym niż średnie zarobki polaka czyli 3,7 tys zł

W podziale na płci- lepiej i to z dużą przewaga wypadają mężczyźni.
-> 12,2 % mężczyzn obecnie otrzymuje emeryturę w wysokości co najmniej średnich zarobków krajowych lub wyższej.
-> 1,9% kobiet , czyli około 6 krotnie mniej, obecnie otrzymuje emeryturę w wysokości równej lub wyższej średniemu wynagrodzeniu Polaka

Powyższe dane oznaczają że ponad 87% mężczyzn i UWAGA: 98,1% kobiet otrzymuje obecnie emeryturę niższą niż średnia płaca krajowa. 

Nie przeraża was to ? Mnie - dość gruntownie...
Dziś, to efekt niskiej świadomości finansowej poprzednich pokoleń, innych priorytetów.
Jutro, za 10, za 20 czy 30 lat - jeśli powielimy te wyniki, będzie to oznaką czystej głupoty wpadającej w szaleństwo.

Będzie to oznaczało, iż aby się utrzymać konieczne będzie dorabianie na emeryturze a wiec zabieranie miejsc pracy młodym, którzy w ten sposób nie zarobią na emerytury wypłacane na bieżąco ich rodzicom... kółko zamknięte na równi pochyłej ze zwrotem w dół.

Jedynym sposobem aby zaradzić temu spadkowi- jest wzięcie się do roboty, edukacja finansowa społeczeństwa i podwyższenie jego kwalifikacji specjalistycznych.
tylko w ten sposób podniesiemy nasze zarobki, podniesiemy możliwe emerytury, i zapewnimy spokojniejsze życie po 67-ce.

Z poważanie dla Szanownych

Michał Sankowski

Wyniki Wirtualnego portfela bez zaskoczenia - idzie w górę

... z jednym małym minusem :) 


Szanowni,

Zgodnie z wpisani na niniejszym blogu prowadzę równolegle wirtualny portfel inwestycyjny.
Analiza spółek i opisy jej wyników przekładam na inwestycje wirtualne- a w razie posiadania kapitału- również inwestycje prywatne.

Zgodnie z niedawnym wpisem, moje zainteresowanie wzbudziły 4 nowe spółki.
Są nimi Asbis, M.W. Trade, Forte, oraz Kinopol.

Dokonałem ich zakupu wirtualnego i oto efekty.
Poza drobnym minusie na Asbis- pozostałe radzą sobie naprawdę nieźle.


Prym wiedzie zakupiony na początku istnienia portfela Ronson z ponad 10% zwyżką. 
Jestem fanem tej firmy - i to długoterminowym. Byliśmy razem przy notowaniach na poziomie 70, 80 groszy- jesteśmy i teraz. 

Obecnie całościowy zysk portfela to nieco ponad 4% - wiec jak na 2 miesiące może nie ma niesamowitości - ale nie ma też tragedii.
Zobaczymy jak będzie wyglądała dalsza sytuacja. 

Z poważaniem dla Szanownych 

Michał Sankowski 

czwartek, 10 października 2013

OFE - propozycja rządu

... czyli krótki film o ZABIJANIU wolnego rynku i kapitału emerytalnego.


Szanowni,

Mój dzisiejszy wpis będzie krótki - strzelanie do skazańca (my wszyscy - 38 mln ludzi)  powinno się wykonywać krótką serią z automatu, nie zaś torturować referatami o nieskończonej długości. 

Rząd polski, najlepszy ze wszystkich obecnie nam panujących ogłosił i opublikował właśnie dziś, projekt ustawy dotyczący zmian w zakresie ubezpieczeń społecznych - hasłowo: zmian w OFE.

To co jest zawarte w tym projekcie - z braku lepszych słów - PRZERAŻA !!!!

Tak więc Rząd proponuje :

 1. Na początek - zniesienie obowiązkowości OFE  i skupienie całej obowiązkowości na ZUS-ie 
 2. Jako że OFE nie są już obowiązkowe (projekt)- obniżenie składki do nich przelewanej (więcej pieniędzy idzie do ZUS) 
 3. Aby dodatkowo zdezaktywować OFE do walki o klienta - rząd chce wprowadzić ZAKAZ REKLAMY dla Towarzystw ubezpieczeniowych - oznacza to większą szanse na pozostanie w ZUS Polaków, ale również zagrywkę zupełnie nie rynkową - podczas gdy możliwa będzie reklama ministerstwa, rządu, ZUS-u (oczywiście z naszych podatków) - nakłaniająca do ZUS
 4. Aby dodatkowo uprzykrzyć życie OFE - rząd przewiduje zmniejszenie składek za zarządzanie
  ( mniejsze potencjalne zyski i mniejsze nakłady na reklamę - w efekcie mniejsza konkurencja w walce o ubezpieczonego, gorsze wynagrodzenia dla specjalistów od zarządzania i efektywnie słabsze wyniki jako ryzyko- swoista, samospełniająca się przepowiednia) 
 5. Dodatkowo, rząd nakłada szereg regulacji na OFE - kosztownych do wprowadzenia i utrzymania przy zmniejszającej się bazie klientów i prowizji z ich obsługi 
  1. Miedzy innymi jest to regulacja mówiącą o konieczności informowania ubezpieczonego o ryzyku podejmowanym w związku z inwestycjami w wybrany wehikuł (lokata, fundusz, akcje itp...)
  2. Oczywiście nie ma zapisu o takim samym obowiązku po stronie ZUS... no ba- po co!
 6. Dodatkowo Rząd proponuje przekazanie na 10 lat przed Emeryturą- pieniędzy z OFE do ZUS - co roku jedna dziesiątą kapitału - na sztywno, bez względu na hossę, bessę, rosnący czy spadający rynek- zero elastyczności. 
Szanowni, pisałem uprzednio o OFE i ZUS i widziałem cień - szansę nadziei w tym że OFE będą miały przynajmniej szanse się przeistoczyć w bardziej agresywne fundusze i zareklamować się walcząc o ubezpieczonych.
Zyskałby na tym rynek - bo świadomi zostaliby w OFE, a ci szukający spokoju i bezpieczeństwa (na ile to złudne obietnice) - poszliby do ZUS. 
Źle - ale to mniejsze zło.

Dziś rząd mówi nie tylko że zabierze pieniądze polaków ulokowane w OFE (co konstytucjonaliści już określili mianem łamania prawa własności - gdyż umowa z OFE jest zawarta przez osoby fizyczne na zarządzanie powierzonym kapitałem ). 
Dziś rząd mówi że zabiera pieniądze, i zakazuje wszystkim by mówili cokolwiek przeciw temu działaniu. 

To Cenzura w czystej formie i postaci - i jeśli zostanie uchwalona- to będzie w majestacie prawa.
To ograniczenie wolności wypowiedzi - ze szkodą dla społeczeństwa. 

Bardzo jestem ciekaw, jak całość tego projektu będzie przechodziła przez Parlament - i kto, po imieniu i Nazwisku - będzie głosował za a kto przeciw. 

Zamierzam bardzo dokładnie śledzić tych posłów i posłanki oraz Senatorów.
Mam nadzieje że głosowanie nie będzie utajnione by Polacy dowiedzieli sie kto jest dokładnie odpowiedzialny za zagarnięcie ich oszczędności. 

Z wykrzywionymi w geście obrzydzenia ustami(odnośnie proj. ustawy) .. i niezmiennym poważaniem dla Szanownych 

Michał Sankowski 

wtorek, 8 października 2013

M.W. Trade - zakup do portfela

Uzupełnienie branży medycznej w portfelu Prywatnym

Szanowni,

Z 4 spółek jakie opisywałem w poprzednim wpisie wybrałem firmę M.W. Trade
Powodów jest kilka - postaram się je zwięźle przedstawić.

Akcjonariat

Akcjonariuszami spółki są trzy ważne podmioty: Pan Leszek Czarnecki (również właściciel Getinu) ,
Pan Rafał Wasilewski- Prezes Zarządu, oraz Jeden z najlepszych funduszy inwestycyjnych na rynku- Querkus TFI.
Same te nazwiska i fundusz są wystarczająco silną rekomendacją.
Dodam jedynie jeden fakt. Pan Czarnecki jest znany z tego że nagradza swoich najlepszych managerów akcjami spółek dla których pracują- tym silniej przywiązując ich do firmy, i zapewniając większe zaangażowanie w pozytywną jej przyszłość.
Ta metoda sprawdziła się wielokrotnie- sprawdza się i tu.

Kurs

Obecna cena akcji to 18,8 zł i jest bliskie maksimum wszech czasów na poziomie 19,65 które nastąpiło około tygodnia wcześniej.
Potencjalny zysk z powyższej różnicy - wynosi niewiele bo jedynie 4,5%, niemniej jak głosi powiedzenie giełdowe- gdy spółka osiąga maksimów wszech czasów, koniec wzrostów nie ma górnej granicy.

Rynek działania

Obszar na jakim funkcjonuje firma to branża medyczna a dokładniej finansowanie ich działalności i restrukturyzacja.
Jako że Polskie szpitale, są w kondycji pozostawiającej wiele do życzenia, rynek jest pełen możliwości i potencjału.
Jako że Polska staje się coraz częstszym celem turystyki medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem szpitali - potencjał jest tym większy.
Trzecim wskaźnikiem mówiącym o potencjale rynku jest demografia, która ewidentnie wskazuje na wzrost znaczenia rynku obsługi medycznej z uwagi na starzejące się społeczeństwo - a największe koszty leczenia - a wiec przychody dla szpitali i pośrednio dla spółki, występują na początku i na końcu życia człowieka.
W Polsce mam do czynienia przynajmniej z jednym z tych czynników.

M. W. Trade jest swoistą, wyspecjalizowaną działalnością bankową skierowana na rynek medyczny, dofinansowaną z funduszy unijnych i z budżetu Państwa.
Czy można chcieć więcej ?

Wyniki finansowe

Ostatni kwartał, ostatnie półrocze, bieżący rok są wręcz rewelacyjne pod kątem przychodów i zysków.
To mnie jednak nie ciszy tak bardzo jak ... rosnące wskaźniki zyskowności dające nadzieję że podobne wyniki ujrzymy jeszcze nie raz.
Rosną stopniowo przychody ze sprzedaży - porównanie pierwszych i drugich kwartałów lat 2013 i 2012 wykazuje zmiany na poziomie +60%
Rosną równolegle zyski na akcję, rośnie kurs i zainteresowanie spółką.

... rośnie również chęć do dzielenia się z akcjonariuszami wypracowaną dywidenda ...

Dywidenda

Spółka rozpoczyna dopiero swoją dywidendowa historię w tym roku i nie rozdaje pieniędzy hojną ręką.
W dniu wypłaty było to jedynie około 3% do aktualnego kursu - ale ...
Jak w przypadku większości spółek rozpoczynającą politykę dywidendową- zakup ich akcji na początku okresu wypłat, oznaczał że po 3-4 latach posiadania, inwestor nie tylko zarobił na dywidendzie która rosła (polityka właściwe dla spółek grupy Getin) , a wiec na każdej kolejnej dywidendzie zarabiał więcej w odniesieniu do kursu zakupu, jak też zyskiwał na samym wzroście kursu.
Nie musi, ale może- być podobnie również w tym przypadku.
Zamierzam kupić akcje tej spółki i trzymać około 5 lat zyskując możliwie najwięcej w trakcie.

Wisienki na torcie

Dodatkiem sa pozytywne opinie rynku i rekomendacje analityków.
Dodatkiem jest również informacja dotycząca daty publikacji wyników za 3 kwartał - już za około 1 miesiąc.
Jeśli wyniki utrzymają się przynajmniej na poziomie porównywalnym do 3 kwartały 2012 to jesteśmy na najlepszej drodze do wyników rok do roku- lepszych niż w 2012, i tym samym wzrostów około lutego lub marca 2014 w kursie tej spółki.
Co więcej, wraz z dobrymi wynikami, idzie w parze szansa i potencjał na dodatkowo wyższą dywidendę za rok 2013.
Dziś mówimy o 53 groszach. Za rok, możemy mówić o 70 czy 100 groszach przy cenie zakupu na dzisiejszym poziomie.
Perspektywa miła dla oka.

Podsumowując, spółka warta uwagi i głębszej analizy.
W mojej osobistej ocenie, również warta zakupu- co też niniejszym czynię :)

Z poważaniem dla szanownych

Michał Sankowskipiątek, 4 października 2013

4 silne spółki do portfela agresywnego: Asbis, Forte, M.W. Trade, Kinopol

Wszystkie posiadają wzrastające przychody, sprzedaż i zyski. 

Szanowni,

Natrafiłem w sieci na nowe narzędzie o nazwie Bossa Scaner.
Jest umieszczone na stronach bossa.pl - w zakładce narzędziowej.
Narzędzie to pozwala na fundamentalny przegląd rynku i jest tym..czego od długiego czasu poszukiwałem.

Skaner, pozwolił mi na błyskawiczne porównanie spółek pod kątem marży, zysków ale również- co dla mnie osobiście najważniejsze, pod kątem przychodów ze sprzedaży.

Zgodnie z kluczem jaki przyjąłem, celuję w spółki ze wzrastająca sprzedażą oraz wzrastającym zyskiem.
Analizując spółki doszedłem do następujących wyników :

Obecnie znalazłem 19 spółek takich w których 1 i 2 kwartał 2013 miał przychody i zyski wyższe niż w roku poprzednim.
Zawężając kryteria - wśród nich jest 9 spółek wybitnie obiecujących, posiadających wzrosty kwartalne na przychodach i zyskach oraz, wypłacają dywidendę.
Idąc dalej, wśród nich, są 4 spółki które również w raportach rocznych, dotychczas z roku na rok wykazywały wzrosty na tych polach i wypłacały stale dywidendę.

To najlepsi z najlepszych i są nimi : Asbis, Forte, M.W. Trade oraz Kinopol.

Co ważne aby wiedzieć o tych spółkach : 

 1. Ich przychody  i zyski z roku na rok zyskiwały, zaś w kwartałach 1 i 2 roku 2013, dały wyniki lepsze od min 4 poprzednich kwartałów (szansa na dalsze wzrosty) 
 2. wypłacają dywidendę 
 3. często w ich akcjonariacie znajduje się kilka funduszy inwestycyjnych oraz właściciele lub zarządzający operacyjnym działaniem spółek
 4. ich kurs jest bliski swoim maksimom, lub przebił je poszukując nowych górnych granic. 
W jednym tylko te spółki nie spełniają moich kryteriów- kurs, już poszybował więc możemy tu liczyć na długoterminowy rozwój i dalsze wzrosty w przyszłości połączone z wypłata dywidendy. 

Informuję również że wszystkie z powyższych spółek zakupuję do wirtualnego portfela, oraz po zwolnieniu środków z portfelu prywatnym- również i do niego. 

Gorąco polecam przyjrzenie się tym firmom - w mojej ocenie- warto. 

Z poważaniem dla szanownych 

Michał Sankowski 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...