piątek, 3 stycznia 2014

Niepopularna opinia - niepopularne fundusze - mozliwa korelacja i extra zyski!

... gdy inflacja może tylko rosnąć a wraz z nia - stopy procentowe.


Szanowni,

Od kilku wpisów zaczynam poważnei zastanawiac się nad kierunkiem dalszych inwestycji i sposobów ochrony kapitału w przyszłości.
Niedalekiej przyszłosci ...

Stan który mamy na dziś można okreslic następująco :

  • rekordowo niska inflacja - z perspektywą wzrostu co pociągnie za sobą decyzje RPP o podniesieniu stóp procentowych 
  • rozwijający się i rosnący PKB - który dobrze wrózy gospodarce
  • coraz wiecej kapitału na giełdzie i coraz bliżej do ... masowego inwestowania i popularności GPW jako magicznego mnożnika oszczędności 
Moim zdaniem warto poddać analizie rozwiązania które pozwolą gładko przejść z akcji na giełdzie, na dalsze wzrosty naszego kapitału - i jego ochrone przed inflacją. 

W czasie gdy money is king - standardowym rozwiązaniem kapitałowym są fundusze gotówkowe i pieniężnę. 
Przeanalizujmy sytuacje na bazie wybranych 3 najlepszych funduszy z listy analizy.pl - najlepszych pod kątem zwrotu z inwestycji w okresie 60 miesiecy (max dostepny okres) i porównajmy ich zachowanie do poziomu inflacji w wybranych okresach zmian. 

Oto tabela inflacji  i 3 miesiecznego WIBOR-u (najczęsciej branego dla okreslecnia ceny pożyczania pieniedzy miedzy bankami)  w poszczególnych latach - wygląda na to że wchodzimy w nowy cykl wzrostu inflacji w najbliższym czasie potęgowany jeszcze przez dodruk pieniądza przez najwieksze potęgi finansowe na świecie:


rok    Inflacja (rok)  Wibor 3M (31.12 danego roku) 
2006  1% 4.02%
2007  2.50% 5.48%
2008   4.20% 5.68%
2009   3.50% 4.07%
2010   2.60% 3.75%
2011   4.30% 4.79%
2012   3.70% 3.91%
2013    0.80% 2.51%


Zastosujemy analizę statystyczna do okreslenia koleracji między tymi danymi, jak również pomiędzy  inflacją i 3 miesiecznym Wiborem - a wynikami pienięznych funduszy inwestycyjnych w poszczególnych latach. 

Wspólczynnik korelacji może okazać sie bardzo użytecznym narzędziem.
Przyjmuje on wartości pomiędzy 0- 1. Zero oznacza kompletny brak relacji - czyli brak zalezności między badanymi ciagami danych (czynnikami) , Jeden - oznacza 100% zalezność, czyli wraz ze zmianą jednego z czynników- zmianie w odpowiedniej proporcji ulega równeiz drugi czynnik. 

Przykładowo: 
Korelacja pomiędzy ilościa urodzeń  - a ilościa zgonów będzie wynisiła 100% (przyjmując że do społeczności nie napływaja imigranci i nie odchodza z nij expaci) 

Czy jest więc zalezność pomiędzy inflacją a Wiborem 3 miesiecznym ?

W latach 2006 - 2013, srednia korelacja wyniosła 0,61 - czyli tuz ponad połowę zakresu. 
Jeśli jednak skrócimy okres i dokonamy obliczeń za ostatnie 3 lata (wiekszosć notowań podaje ten okres jako najdłuzszy mozliwy do zbadania) , otrzymamy korelacje na poziomie ponad 0,96 - czyli praktycznie bardzo wysoką dodatnia zbierzność zmian obu czynników.

Czy powyższe ma odzwierciedlenie w notowaniach i wynikach funduszy pienieżnych ?

Zbadałem wyniki za lata 2006-2013, dla czterech funduszy - w dwóch odniesieniach - korelacji do inflacji i do wiboru. 
Funduszami tymi są: 
  • Anpliko pieniezny
  • Superfund płynnosciowy
  • Unikorona pieniężny
  • KBC pienięzny
W ramach powyższego zakresu dat - żaden z funduszy nie wykazał koralacji dodatniej lub ujemnej (odwrotnej) o skali powyżej 0,5

... ale, jesli zmienie zakres dat na lata 2010-2013 odnajdujemy już jedna- bardzo wysoką zbiezność. 
Otoż KBC pienieżny wykazał wyniki skorelowane z inflacją o wskaxniku ponad 0,8  - wybitnie wysoko, oraz wyniki skorelowane z 3 miesiecznym wiborem na poziomie 0,73 punktu.

Powyższe może być wybitną pomocą dla nas przy wyborze funduszu i inwestycjech weń w najbliższym czasie. 
Średnia koralacja inflacji do śrendnich wyników funduszy pienieznych w latach 2006-2012 (dane sumaryczne za 2013 nie dostepne)  wyniosła 0,49 - wiec tuż poniżej progu.
W odniesieniu zaś do 3 miesiecznego wyboru otrzymujemy wynik ujemny - 0,5 punktu.

Wnioski: 

Istnieja na polskim rynku fundusze, które wą wybitnie ścisle skorelowane z poziomem inflacji i poziomem 3 miesiecznego Wibor-u.
wiedząc to możemy przewidzieć zachowanie danego funduszu w przyszłości - wiedząc że - na przykład tak jak dziś, inflacja jest na historycznych minimach i najpewniej bedzie w niedługim czasie rosła.
Wyniki i zwroty z inwestycji w fundusz powinny iść w parze z nia. 

Ciekawe nieprawdasz?
Jeśli pojść by dalej tą technika- na jakie efekty możemy liczyć ?
KBC pienięzny o którym mowa - jesli zainwestowalibysmy weń 100 zł w 2010 roku, obecnie mielibysmy kwotę : 122,8 zl  -  jest to wynik funduszu pienieznego, jednej z najbazpieczniejszych rynkowych propozycji. 

Do czego zachęcam? 

Niezmiennie do myslenia. 
Jesli idea przedstawiona powyżej przypadła wam do gustu i macie w ofercie np- swojego funduszu parasolowego - fundusze pienięzne - wystarczy sprawdzić ich wyniki w poszczególnych latach, obliczyć korelacje do inflacji aby móc przewidywać z wiekszą dozą pewności co sie stanie niebawem. 
Warto - szczególnie że mówimy niezadko o oszczędnościach całego życia. 

Z poważaniem dla szanownych 

Michał Sankowski  


 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Weź udział w dyskusji, zostaw myśl, komentarz, uwagę lub sugestię.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...