niedziela, 3 maja 2015

Fundamentalne pytanie: W co inwestować teraz?!

Szanowni,

Zastanawiała mnie ostatnio kwestia punktu w którym jesteśmy obecnie na Giełdzie i jak najlepiej ochronić kapitał jaki posiadamy - zyskując więcej niż średnia - ale to ostatnio jako efekt uboczny.

Zastanawiałem się, jak postąpić jeśli miałbym kierować się zasadą ochrony kapitału.
Sądzę że dobrym wskaźnikiem tego stanu jest porównanie wahań WIG i kilku wybranych funduszy pieniężnych, oraz funduszy surowcowych.
Dla Ułatwienia przyjąłem jedynie fundusze denominowane w złotówkach, oraz jednocześnie takie które są z nami co najmniej od 2007 roku.

Odnośnie giełd na świecie jestem przekonany że są przewartościowane, zaś nasza rodzima GPW zaczyna ściągać kapitał skapujący z EBC, czy ten przemieszczający się miedzy rynkami i w krótkich chwilach również będzie grubo ponad poziomami wartości wewnętrznej.

Jednocześnie największe banki międzynarodowe i centralne na świecie zalewają nam masami walut - powodując, mówiąc wprost- Wojny Walutowe i wielkie fluktuacje wartości.
Również w tym samym czasie mamy stopy procentowe ustalane przez banki centralne na minimalnych poziomach- ba- niekiedy już na ujemnych.
Stan ten sprawia iż na rynku mamy jeszcze więcej pieniędzy przepływających między różnymi walutami.

.. i w tym momencie przyda nam się definicja:

Fundusz rynku pieniężnego - fundusz inwestycyjny otwarty lokujący aktywa wyłącznie w instrumenty rynku pieniężnego (bony skarbowe, bony komercyjne, certyfikaty depozytowe) i depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie, lub które można wycofać przed terminem zapadalności w bankach krajowych i instytucjach kredytowych o wysokim stopniu bezpieczeństwa. Średni termin do wykupu lokat wchodzących w skład portfela funduszu pieniężnego nie może być dłuższy niż 90 dni.

Jak pokazuje historia, wzrost oprocentowania rynkowych stawek pieniężnych przekładał się na lepsze wyniki funduszy gotówkowych i pieniężnych z pewnym opóźnieniem, wynoszącym zazwyczaj kilka miesięcy.

Innymi słowy, jeśli obecnie działania EBC i wielu innych podobnych na świecie- dodruk, luzowanie itp.. wywoła wreszcie wzrosty inflacji a wraz z nimi wzrosty oprocentowania lokat- to jednostki funduszy pieniężnych powinny na tym zyskać. 

Ale to nie wszystko. 
Liczy się jeszcze potężna -i używam tego słowa - POTĘŻNA ochrona kapitału. 
Szanowni- mamy DEFLACJĘ na poziomie 1-1,5% w skali roku, zaś fundusze pieniężne w ciągu ostatniego roku (najlepsze) wyrobiły nawet 5-6%.
Oznacza to że nasze oszczędności zyskały na realnej wartości nabywczej- sumarycznie - 6 do nawet 7,5% w skali roku - po prostu będąc w funduszach. 

-> dla porównania, najlepsze lokaty dzis (wyłaczajac promocje i okazje) oferuja 3% w skali roku. 
Zamieszczam link do najnowszego wpisu z bloga App funds: link

Przejdxmy jednak dalej- gdyz .. i to nie wszystko.
Ochrona Kapitału moi drodzy!
Oto kubeł wody na rozgrzane skronie zapalczywych graczy giełdowych.
Wziąłem wykresy 3 jednych z najlepszych funduszy pieniężnych i porównałem je do WIG- w jego wszystkimi dołkami i załamaniami. 

oto wyniki: 
Źródło: Stooq.pl 

Jak zauważyliście, fundusze pieniężne są remedium na spadki WIG i akcji jakie w sobie posiada i miejscem przeczekania - do dna.

Ponadto- mogę być również jedną z podpowiedzi czy obecny rynek jest już takim z którego warto się ewakuować, poprzez patrzenie na przecinanie się wykresów z Wig i innymi indeksami. .

Do całości układanki wpasowują się brutalnie.. waluty.
Zgodnie z poprzednimi wpisami - narzędzie inwestycyjne w walucie obcej kupujemy w momencie gdy wasza ma przeważającą do niej siłe nabywczą (możemy kupić więcej ze względu na nisku kurs wymiany), sprzedajemy zaś gdy nastąpi sytuacja odwrotna (gdy waluta w która zainwestowaliśmy rośnie w siłę. 

Stąd też -złotówka słabnie i stabilizuje się do dolara- ale umacnia się do euro. 
Jeśli ten proces będzie długi, to kupując fundy pieniężne wyrażone w euro - mamy szanse na dodatkowy zarobek kursowy.
Niemniej- przestrzegam- takie walutowe zagrania są trudne do przewidzenia. 

Ciekaw jestem waszego zdania - czy już zajmujecie pozycje w funduszach pieniężnych zanim zwalą się do nich tłumy - czy jeszcze czekacie?
Czy dajecie szansę szczęściu i inwestujecie w Euro? 

Zapraszam do rozmowy

Z poważaniem

Michał Sankowski 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Weź udział w dyskusji, zostaw myśl, komentarz, uwagę lub sugestię.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...