środa, 9 lipca 2014

Votum S.A. - stabilna polityka dywidendowa, nisko kosztowa spółka i rozwojowy rynek!

Szanowni 

Dziś interesujący wywiad z Prezesem Firmy Votum S. A. 
VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku ubezpieczeniowym podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń za szkody osobowe objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych.

Panie Prezesie, chciałbym zacząć od kwestii zamknięcia poprzedniego roku. Rok 2013 mogą z pewnością zaliczyć Państwo do udanych. Wyniki jakie wypracowała firma są znacząco lepsze zarówno pod katem przychodów jak i zysków.  

W związku z tym ma dwa pytania  : Czy macie Państwo poczucie zrealizowania planu, niedosytu czy nadwyżki ponad przyjęte założenia, oraz czy poprawa wyników ma w Państwa ocenie większy związek ze zwiększeniem ilości wypadków- a co za tym idzie spraw ubezpieczeniowych, czy tez ze wzrostem świadomości swoich praw i chęci walki o nie wśród osób poszkodowanych?  

Jedną z cech dojrzałego podmiotu jest umiejętność tworzenia realnych i optymalnych założeń. Zrealizowanie planów na poziomie ok. 100% po pierwsze potwierdza prawidłowość sporządzanych prognoz i umiejętność antycypowania zachowań rynku, ale też daje poczucie, że Spółka w pełni wykorzystała możliwości, jakie dawał rynek. W mojej opinii to sytuacja optymalna i pożądana.
Na poprawę wyników faktycznie miały wpływ tendencje, którym podlega rynek odszkodowawczy. Jednak w zdecydowanie większym stopniu niż liczba wypadków znaczenie ma wzrost wartości poszczególnych spraw. Większy udział spraw kierowanych na drogę sądową, a także korzystne z punktu widzenia poszkodowanych orzeczenia sądów, pozwalają uzyskiwać coraz wyższe kwoty odszkodowań w porównywalnych sprawach. Dodatkowo rozwój działalności w sektorze spraw związanych z wypadkami w rolnictwie i przy pracy pozwala na poszerzanie spectrum prowadzonych spraw, co także przyczynia się do wzrostu wyników.

W pierwszym kwartale 2014 zdajecie się kontynuować dobrą passę z poprzedniego roku i osiągacie naprawdę dobre wyniki, czego naturalnie gratuluję. W konsekwencji, można odnieść wrażenie iż wycena Państwa akcji jeszcze nie nadgoniła rezultatów i nadal ma potencjał na wzrosty – naturalnie, o ile kolejne kwartały będą równie niesamowite. Będą?

Oczywiście nie mogę odpowiedzieć na ostatnie pytanie. Tak samo jak trudno mi odnieść się do wyceny rynkowej akcji VOTUM S.A.. Istotnie, ja także uważam, że cena akcji posiada jeszcze spory potencjał wzrostu. Przemawia za tym chociażby poziom mnożnika P/E, który przy obecnych wynikach i kursie kształtuje się na poziomie 16-17. To wciąż mniej niż średnia na polskiej giełdzie, która wynosi ok. 20. Nasz biznes nie jest kapitałochłonny, istnieją więc argumenty przemawiające za tym, żeby wskazany wskaźnik giełdowy w niedalekiej przyszłości ukształtował się na poziomie średniej czy nawet powyżej średniej.
Naturalnie dobre wyniki samej Spółki będą siłą napędową tego wzrostu i zainteresowania Spółką ze strony inwestorów. Mogę powiedzieć, że zarówno kondycja rynku odszkodowań, tendencje, które dostrzegamy na tym rynku, jak i udział VOTUM S.A. w rynku, stanowią przesłanki do dalszego wzrostu Spółki.

Świetne wyniki są naturalnie powodem do dumy- ale również mogą być swego rodzaju kłopotem- tworzą wyższą bazę dla wzrostów które w konsekwencji trudniej osiągnąć..
Jak w związku z powyższym postrzegają Państwo obecny rok w kategorii szans i zagrożeń dla przychodów i zysków firmy? Czy obserwujecie jakiekolwiek zmiany makro, demograficzne, czy świadomościowe w społeczeństwie które pomagają biznesowi?

Jest rzeczą oczywistą, że zdrowo rozwijająca się firma w pierwszych latach swojego istnienia pokazuje z roku na rok silny wzrost. VOTUM S.A. z etapu przedsiębiorstwa rozwijającego się weszła już w fazę dojrzałości. To etap, w którym zmieniły się nasze cele i punkty odniesienia. Posiadamy największy udział w rynku, potencjał kapitału ludzkiego oraz know-how, na których budujemy w tej chwili wartość Spółki. Celem Spółki jest rozwijanie działalności operacyjnej, budowanie wartości dla akcjonariuszy. Nasze wyniki odnosimy do założeń. Najważniejszym jest dla nas, aby zidentyfikować i w pełni wykorzystać możliwości rozwoju, które daje rynek.
Tak, dostrzegamy wiele zmian. Jedną z nich jest zmiana w społeczeństwie, które jest coraz bardziej świadome należnych świadczeń. Drugą zmianą, o której już wspominałem, jest zmiana w orzecznictwie, które coraz bardziej sprzyja poszkodowanym. Dokonuje się też przemiana w postrzeganiu takich firm jak VOTUM S.A. – wiarygodność i rzetelność Spółki przekłada się na postrzeganie świadczonych przez nas usług jako profesjonalnych i społecznie użytecznych.

Chciałbym na chwilę skupić się na rynku odszkodowań ubezpieczeniowym na którym działa firma.
Jak duży jest rynek na którym działa firma, oraz który z rodzajów odszkodowań, jest dla Państwa najbardziej zyskowny – i który z tych segmentów ma największy potencjał wzrostu?

Niestety nie istnieją bieżące statystyki obrazujące wielkość rynku odszkodowań – ostatnie niezależne badania pochodzą z roku 2009. Należy jednak podkreślić, że wielkość rynku odszkodowań, to nie tylko liczba wypadków, które mają miejsce, ale także – a może przede wszystkim – liczba poszkodowanych, którzy są świadomi swoich praw i dochodzą odszkodowań od ubezpieczycieli oraz wartość zasądzanych odszkodowań. Te wartości niestety umykają wszelkim statystykom.
VOTUM S.A. skupia się przede wszystkim na wypadkach komunikacyjnych. Jak już mówiłem wcześniej, coraz szerzej docieramy także do osób poszkodowanych w wypadkach w rolnictwie i przy pracy, jednak obsługa tych spraw wciąż stanowi niewielki wycinek naszej działalności.

Jak oceniacie Państwo ekspansję zagraniczną na która zdecydowała się firma ? Czy w planach widnieją już konkretne kraje?

Spółka prowadzi ekspansję zagraniczną już od dawna. Od 2007 roku istnieje spółka zależna na Słowacji, a od 2010 w Czechach. Obecnie przeprowadzany jest proces łączenia tych spółek w celu utworzenia silnego gospodarczo podmiotu, który stanie się podstawą dalszej ekspansji do krajów południowej Europy. Aktualnie najbardziej atrakcyjne wydają nam się rynki węgierski i rumuński, jednak obserwujemy także inne potencjalne rynki. W 2013 roku Grupa VOTUM rozpoczęła także działalność na Ukrainie. Obecnie są już prowadzone pierwsze sprawy, co, w naszej opinii,  w najbliższych miesiącach znajdzie odzwierciedlenie w wynikach działającego tam podmiotu.

... Ukraina? Czy obserwujecie Państwo i uwzględniacie w swoich prognozach możliwe problemy czy nawet spadki zysków i przychodów wynikające z tego powodu? Czy jest możliwość uchronienia firmy przez negatywnym ich wpływem?

Jako Spółka oceniamy oczywiście ryzyko wydarzeń na Ukrainie. Obecnie ukraiński podmiot rozpoczyna dopiero swoją działalność, więc jego udział w aktywach/przychodach/zyskach kształtuje się ok. 1%. Natomiast staramy się być przygotowani na każdy możliwy rozwój wypadków tak, aby zminimalizować potencjalny negatywny wpływ wydarzeń politycznych na funkcjonowanie spółki ukraińskiej. Dodatkowo ważnym jest fakt, że działalność ukraińskiej spółki na razie skupia się przede wszystkim w zachodniej części państwa, a więc na terenach nieobjętych konfliktem i działaniami separatystów.

Na koniec chciałbym poruszyć kwestię finansowej komunikacji z inwestorami poprzez Dywidendę. W Państwa historii dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami miało miejsce już dwukrotnie –i co dobre- pod rząd, w latach 2012 i 2013. W tym roku firma zamierza kontynuować przyjętą politykę i zaserwować akcjonariuszom najwyższą jak dotąd dywidendę w postaci 51 groszy na akcje. Przy obecnej cenie jednostki- to prawie 7% natychmiastowego zwrotu z kapitału.
Z punktu widzenia akcjonariuszy to nagroda, i umocnienie wiary w słuszność posiadania akcji Votum S.A, niemniej znajdą się tacy którzy wysnują zgoła inny wniosek twierdząc że firma nie ma pomysłu na inwestycje- stad dzieli się dywidendą i zabezpiecza kapitał zapasowy.
Jak moglibyście się Państwo odnieść tego rodzaju sceptycyzmu?


Aby odpowiedzieć na to pytanie, chciałbym odnieść się do specyfiki naszej działalności. VOTUM S.A. jako spółka usługowa nie musi ponosić nakładów inwestycyjnych, aby rozwijać swoją działalność. Myślę, że sceptycy znajdą się zawsze, co jednak, na szczęście, nie obniża zainteresowania Spółką. Nie wpływa też na stopę zwrotu z inwestycji w akcje VOTUM S.A., która przy obecnym kursie wynosi już 115% od ceny emisyjnej. Zgodnie z ostatnio podjętą uchwałą ZWZ Spółka wypłaci w tym roku dywidendę w wysokości 0,51 PLN na akcję. Zarząd ogłosił także politykę wypłat dywidendy na kolejne lata, która będzie kontynuacją dotychczasowej polityki. 

Panie Prezesie, dziękuję za wywiad, zaś wszystkich  czytelników serdecznie zapraszam do odwiedzenie stron spółki i bliższego nią zainteresowania.

Z poważaniem dla Szanownych 

Michał Sankowski

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Weź udział w dyskusji, zostaw myśl, komentarz, uwagę lub sugestię.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...