niedziela, 22 grudnia 2013

Rodzinny portfel inwestycyjny !

... podejście do zysku, ryzyka i przygody w świecie finansów.


Szanowni,

W rodzinnym portfelu wydatków zawsze, w każdych chwili znajdzie się kolejna niezbędna rzecz – samo życie .. wszyscy to znamy.

Niemniej, co bardziej przezorni są w stanie wygenerować w tym budżecie środki które będą w stanie zapracować na powodzenie naszej rodziny w dłuższym okresie. Co więcej – są w stanie je właściwie i z zyskiem zainwestować.

Czy zbieramy na rodzinne wakacje, samochód, nowe mieszkanie , czy po prostu – na przyszłość,  fundamentalna zasadę zasady tworzenia portfela są podobne.
(uwaga, poniższe zasady wynikają z mojego osobistego doświadczenia i mogą być przez co poniektórych uważane za ortodoksyjne - drogi czytelniku, proszę weź na to poprawkę) 
·      
 •  Przede wszystkim płynność – inwestycje których dokonujemy początkowo za pomocą niewielkich kwot w naszej dyspozycji, powinny być zawsze łatwo i szybko zbywalne.  Elastyczność w obrocie pieniędzy pozwoli nam zarówno na korzystanie z nadarzających się okazji inwestycyjnych, jak i podniesie nasz poziom poczucia bezpieczeństwa na co dzień – wiedząc że w razie życiowych potknięć dysponujemy bezpieczną przystanią w postaci zgromadzonego kapitału
 •  Poduszka bezpieczeństwa – praktyka pokazuje iż dobrym nawykiem jest utworzenie swoistego finansowego bufora bezpieczeństwa na min okres – równy okresowi wypowiedzenia naszej umowy o pracę. Poduszka bezpieczeństwa ma za zadanie zapewnić nam płynność finansową np; przez 1 – 3 miesiące do czasu ponownego znalezienia zatrudnienia. Aby ją tworzyć, wystarczy że oszacujemy miesięczne koszty utrzymania i odłożymy na nieinwestycyjnym narzędziu (ROR, lokata) z natychmiastowym dostępem – odpowiednia kwotę kapitału.

  F
  inansowa higiena podpowiada by bez względu na inne okoliczności, utrzymywać stale tak przygotowaną poduszkę bezpieczeństwa – zaś kolejne nadwyżki kierować do narzędzi inwestycyjnych podwyższonego ryzyka.
 • Siła systematyczność i  - comiesięczne odkładanie powtarzalnych, stałych, choćby nawet małych kwot spełnia dwie kluczowe funkcje. Buduje nasz długoterminowy kapitał. Zmusza na poznawania świata inwestycji, oraz daje dodatkowe poczucie kontroli na własnym życiem i podążania do obranego celu – co w konsekwencji podnosi nasza samoocenę i pewność siebie i oddziałuje pozytywnie na wszelkie sfery naszej aktywności. Naszym największym sprzymierzeńcem przy systematycznym inwestowaniu jest procent składany – i uśrednienie wahań kursowych ze względu na moment inwestycji
 •  Planowanie strategiczne  - to jeden z najtrudniejszych elementów całego systemu. Wymaga wiedzy, doświadczenia, znajomości i wyczucia instrumentów inwestycyjnych , ale przede wszystkim – znajomości własnych silnych i słabych stron – własnej psychiki. Plan który utworzymy musi być konsekwentnie wprowadzany w życie – bez względu na zawirowania codzienności czy przejściowe problemy. To nasza droga do sukcesu – nasz szlak prowadzący do niezależności. To jedna z tych najważniejszych rzeczy których nie możemy oddać we władanie losowi. Najlepsze plany rodzą się z praktyki i ciągłego testowania kolejnych narzędzi i wyciągania wniosków. Tu nie ma prostych odpowiedzi ani dróg na skróty.
 • Pozytywne myślenie i tysiąc mikro kroczków – każdy inwestor zmierzający do celu, przechodzi drogą wielu rożnych inwestycji, narzędzi , propozycji i biznesów – ważne aby nigdy nie tracić z oczu celu i kierunku w jakim zmierzamy i spokojnie, systematycznie i pozytywnie zbierać nowe doświadczenia i konsekwentnie stawiać kolejne kroki- pomnażając posiadany kapitał.  
Kierując się powyższymi zasadami, pokuszę się o zaproponowanie inwestycyjnego portfela dla przeciętnej polskiej rodziny.

Założenia bazowe :

Miesięczny kapitał dyspozycyjny
: 1000 zł
Cel: nieokreślony dokładnie – generowanie kapitału długoterminowo.
Dyspozycyjność czasowa na własnoręczne zarządzanie portfelem: jedynie 2 razy w tygodniu podczas weekendów.
Poziom ryzyka: Neutralny + ( możliwe bardziej ryzykowne inwestycje ale w niewielkim udziale portfela)
Min koszt utrzymania / mies: 3000 zł
Okres wypowiedzenia: 3 miesiące:

 •  Budowanie poczucia bezpieczeństwa  - w zależności od osobistych odczuć związanych z wykonywana pracą możemy dostosować presję na szybkość zbudowania koniecznej poduszki bezpieczeństwa : min 9 tys zł (3 miesiące – życie po min kosztów)

o   9 miesięcy odkładania 100% nadwyżek tylko i wyłącznie na ten cel
o   18 miesięcy odkładania 50% dyspozycyjnego kapitału : 500 zł

Obecna koniunktura na rynku pracy – zmniejszające się średnie bezrobocie i zwiększająca się średnia płaca nastrajają pozytywnie. Niemniej – wybrany wariant zależny jest od indywidualnej sytuacji każdej osoby

 • Pierwsze kroki w budowaniu kapitału inwestycyjnego – posiadając niewiele czasu na aktywnie zarządzanie inwestycjami,  najlepszym rozwiązaniem jest  powierzenie tego zadania innym – ale uwaga: Tylko w pewnej części. Kluczem do dalszego rozwoju w zakresie inwestycji nie jest zaufanie do instrumentów- ale samodzielna praktyka ich wykorzystania.  Ważne jest więc to aby przeznaczyć cześć dyspozycyjnej kwoty – na samodzielne eksperymenty

o   Systematyczne oszczędzanie –  comiesięczne wpłaty na parasolowe fundusze inwestycyjne : 300 zł
o   Samodzielne inwestowanie 200 zł

Sytuacja w jakiej obecnie znajduje się Polska, daje nadzieje na pozytywne scenariusze rozwoju gospodarczego kraju a wraz z nimi – zyski zarówno na akcjach jak i na rynku Catalyst oraz bazujących na nich funduszach inwestycyjnych. Daje również szansę na rozwój własnego przedsięwzięcia (fazy cyklu koniunkturalnego)
·      
 •          Samodzielne inwestowanie  -  to eksperyment jaki powinniśmy rozpocząć aby poznać swoje własne preferencje inwestycyjne, zdobyć pewność siebie i wiedzę niezbędna na dalszych etapach rozwoju.

o   Bezpieczna lokata – 200 zł  miesięcznie, oswojenie się z nowym miesięcznym systemem płatności i pierwsza kumulacja kapitału .
o   Giełda – 200 zł miesięcznie na zakup akcji wybranych firm i praktyczna nauka inwestowania pod dywidendy, IPO, wzrosty kursu akcji
o   Rynek obligacji korporacyjnych i samorządowych Catalyst – 200 zł miesięcznie przeznaczane na zakup najwyżej oprocentowanych papierów wartościowych w danym momencie. Pierwsze zyski wynikające z oprocentowania.

 • ·      Kumulacja kapitału  - po 2 latach inwestycji, w zależności od wybranego wariantu, będziemy w stanie zgromadzić :

o   Poduszkę bezpieczeństwa – w wysokości 9 tys zł, umieszczona na lokatach oprocentowanych powyżej inflacji (utrzymanie wartości pieniądza)
o   Kapitał nominalny w funduszach inwestycyjny – w wysokości 7200 zł (nominalny – nie uwzględniając zysków ani strat)
o   Kapitał z samodzielnego inwestowania  i niezbędne pierwsze doświadczenia inwestycyjne  - nominalnie 4800 zł (nominalnie – nie uwzględniając zysków ani strat)
o   Dodatkowy kapitał w wysokości 3 tys zł – tyle środków pieniężnych dodatkowo wygospodarujemy oszczędzając po 1 tys zł miesięcznie przez dwa lata.

W sumie będziemy posiadaczami  24 ty zł dających nam podstawowe poczucie bezpieczeństwa i pierwsze doświadczenia inwestycyjne.

W tym momencie rozpocznie się nasza wielka przygoda w samodoskonaleniu, dążeniu do celu i osiąganiu wyznaczonych poziomów kapitału przy ciągłym poszukiwaniu nowych możliwości zyskownych inwestycji.

W tym momencie, wejdziemy na drogę prowadzącą do świadomości i kontroli naszej przyszłości – tej najbliższej.. i tej 30 lat później.

Z poważaniem dla szanownych

Michał Sankowski

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Weź udział w dyskusji, zostaw myśl, komentarz, uwagę lub sugestię.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...