poniedziałek, 19 maja 2014

Onico - międzynarodowy handel i duże perspektywy ekspansji.

Szanowni, 

Mam dziś ogromną przyjemność gościć na łamach bloga reprezentującego spółkę Onico, Pana Prezesa, Tomasza Turczyna. 

Spółka Onico zajmuje się międzynarodowym handlem produktami ropopochodnymi. Została powołana w 2008 roku i od tego czasu święci tryumfy w kolejnych raportach finansowych oraz w notowaniach kursu akcji. 

Przede wszystkim dziękuję za Pana czas i chęć odpowiedzi.
Na wstępie wypada pogratulować bardzo dobrych wyników za zakończonych 2013 rok.
Wzrosły zarówno zyski netto, a w konsekwencji zyski na akcje  jak też przychody.
Czy w Państwa ocenie, plan na 2013 rok został zrealizowany w 100% ?

Osiągnięte wyniki finansowe sprawiają nam dużą satysfakcję. Potwierdzają one, że przyjęta strategia rozwoju jest jak najbardziej słuszna. Cieszy nas, że założone działania zostały wykonane i analizując miniony rok pod tym względem rzeczywiście możemy uznać, że plan na rok 2013 został w pełni zrealizowany.

Wyniki jakie Państwo osiągnęli będą nie lada wyzwaniem w tym roku gdyż dają naprawdę wysoką bazę do wzrostów.
Czy założenia dla rozwoju firmy w tym roku- mają szansę sprostać takiemu wyzwaniu?

W odpowiedzi na takie pytania staramy się być ostrożni. ONICO posiada wszystkie niezbędne zasoby aby  utrzymać wyniki osiągnięte w 2013 roku. Trudno jednak przewidzieć jakie niespodzianki szykują nam rynki, na których funkcjonujemy. Tym niemniej opublikowane wyniki za pierwszy kwartał tego roku pokazują, iż wciąż ciężko pracujemy nad rozwojem Firmy i przynosi to dobre rezultaty.

Faktycznie, pierwszy wyniki za obecny rok potwirdzaja że są Państwo na dobrej drodze do kolejnego sukcesu.
Wracając jeszcze na chwilę do ubiegłego okresu - ostatni rok przyniósł również wprost niesamowite wyniki dla wskaźników ROE oraz ROA. Należą się tu Państwu wybitne gratulacje.
Czy mają Państwo określone cele , dla tych wskaźników do których dążycie?

Dziękuję za gratulacje. Wysokość wspomnianych przez Pana wskaźników rzeczywiście daje powód do zadowolenia. Zarząd przywiązuje ogromną rolę do efektywnego gospodarowania kapitałem oraz do kontroli kosztów. Na naszym etapie rozwoju, jednak bardziej kierujemy się wskaźnikami i analizami typowo handlowymi. To dzięki nim podejmujemy decyzje co do dalszych kierunków działań. Warto także zauważyć, iż przy tak wysokim zwrocie z kapitału (ROE) rekomendacja Zarządu aby większość zysku za 2013 rok pozostawić w Spółce jest w najlepszym interesie akcjonariuszy.

.. faktycznie – kwestia dywidendy. Dziękuję za poruszenie tematu. To ważna sprawa i będę chciał o nią jeszcze zapytać w dalszej części naszej rozmowy.
Chciałbym jeszcze przez moment skupić się na bilansie i zadłużeniu.
 W marcu dokonali Państwo wykupu obligacji serii J.
Czy w przyszłości planują Państwo kolejne emisje obligacji –i jeśli tak, jakie cele będą im przyświecały?

Obligacje były i w dalszym ciągu są dla nas alternatywnym źródłem finansowania. Od momentu powstania chcieliśmy funkcjonować w oparciu o kredyty pozyskane z instytucji finansowych. Banki potrzebowały jednak czasu aby przekonać się do naszego modelu biznesowego. W chwili obecnej nie widzimy potrzeby emisji obligacji, ale to może się zmienić. Za każdym razem będziemy wybierać finansowanie, które będzie tańsze i bardziej elastyczne.

W kwietniu poinformowali Państwo o utworzeniu spółki ONICO LTD w Londynie.
Czy spółka ta wiąże się z dywersyfikacją pozyskania surowca z poza wschodnich źródeł?

Nie było to naszym celem. Powołanie ONICO LTD wynika przede wszystkim z chęci dalszej ekspansji geograficznej i intensyfikacji działalności handlowej na tamtym obszarze. Londyn i Genewa to miejsca, w których funkcjonuje najwięcej firm traderskich z naszej branży.

Powstała również spółka w Szwajcarii. Czy plany związane z tą spółką są powiązane z uruchamianiem kolejnych – podobnych przedstawicielstw w innych krajach .. może na innych kontynentach?

Przy naszej dynamice dotychczasowego rozwoju trudno składać jakiekolwiek deklaracje. Nie możemy wykluczyć, iż nasze działania będą wymagały bezpośredniej obecności na danym rynku.

Chciałbym również zapytać o Państwa ocenę turbulencji społecznych na wschodzie w odniesieniu do prowadzonego biznesu. Jaki scenariusz rozwoju sytuacji byłby najkorzystniejszy z Państwa punktu widzenia?

Skala naszej działalności, która jest dość mała w porównaniu do wielkości rynku powoduje, że wspomniane turbulencje nie mają bezpośredniego wpływu na nasz biznes. Z drugiej strony ONICO szuka okazji biznesowych, a takie najłatwiej można znaleźć w dwóch sytuacjach przy znaczącym wzroście gospodarczym i dobrej koniunkturze oraz w przypadku kryzysu. Większy komfort oraz o wiele niższe ryzyko daje wzrost gospodarczy i tego sobie życzymy. Wszelka niepewność szkodzi każdemu biznesowi.

W przed ostatnim pytaniu  chciałbym powrócić do kwestii dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami- a więc kwestii dywidendy. Ostatni komunikat spółki mówi o rekomendacji  dywidendy na poziomie 1,5 zł na akcję.
Czy jest realna szansa by ta rekomendacja została zatwierdzona ?

Rekomendacja Zarządu jest swoistym kompromisem, który powinien usatysfakcjonować akcjonariuszy ale także umożliwić dalszy wzrost Spółki. Jak już wcześniej wspomniałem odpowiadając na pytanie dotyczące wskaźnika ROE, pozostawienie większości zysku w Spółce jest w najlepszym interesie akcjonariuszy. W dotychczasowej historii ONICO uchwały dotyczące wypłaty dywidendy pokrywały się z rekomendacją Zarządu oraz były pochodną deklaracji z Dokumentu Informacyjnego, który był opublikowany w związku z wejściem Spółki na NewConnect. Ostateczny poziom dywidendy poznamy w dniu 26 maja podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Analizując kwoty wypłat dywidendy przez Państwa – są one wartościowo dość nierównomierne. Rekord naturalnie padł w 2012 roku przy wypłacie ponad 4 zł.
Wiele spółek giełdowych idzie w kierunku stopniowego zwiększania co rok nominału dywidendy.
Czy Państwa polityka dywidendowa przewiduje takie kierunek w przyszłych latach – czy też raczej odnoszenie się do przychodów za danych rok bez górnych czy dolnych widełek nominału.

Rzeczywiście kwoty dywidendy były różne, jednak zgodnie z deklaracją z Dokumentu Informacyjnego zawsze było to 75% zysku wypracowanego w danym roku obrotowym. Spotykało się to z zadowoleniem akcjonariuszy, ale ograniczało możliwości rozwoju ONICO. Rok 2014 jest pierwszym rokiem, w którym wspomniana deklaracja już nie obowiązuje, stąd Zarząd ma więcej swobody w proponowaniu podziału zysku. Poza rekomendacją na najbliższe Walne Zgromadzenie nie ma jakichkolwiek ustaleń dotyczących poziomu dywidendy w przyszłości.

Panie Tomaszu, dziękuję za miłą rozmowę i życzę sukcesów i powodzenia w Państwa działaniach i ekspansji na kolejne rynki. 

Z poważaniem

Michał Sankowski

PS: Jeśli powyższy wpis przypadł Ci do gustu drogi czytelniku- zapraszam do zagłosowania na ten blog w konkursie Money.pl - Link


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Weź udział w dyskusji, zostaw myśl, komentarz, uwagę lub sugestię.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...