sobota, 14 czerwca 2014

Certyfikowany Ekspert Rynków Kapitałowych i Relacji Inwestorskich

Szanowni,

Miałem przyjemność wziąć udział w szkoleniu które prawdziwie- wiele wnosi do zakresu wiedzy praktycznie każdego managera relacji inwestorskich, jak też inwestora indywidualnego.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Firmę Top Consulting, zaś prowadzone z udziałem prelegentów w osobach Pana Michała Stopki, Pana Andrzeja Mikosza.

Szkolenie zostało podzielona na trzy główne bloki tematyczne dotykające szczegółowo: zagadnień prawnych, makroekonomicznego rysu gospodarki polskiej i światowej, oraz praktycznej wiedzy dotyczącej relacji inwestorskich i problemów jakie mogą się pojawić- jak również sposobów efektywnego komunikowania sukcesów firmy.

Patronem medialnym przedsięwzięcia był serwis Newconnect.info

Nowe regulacje prawne - ryzyko i szansa!

W ciągu nadchodzących dwóch lat będziemy świadkami prawdziwiej rewolucji na rynku kapitałowym!
Obecnie trwają prace nad zmianą praw i obowiązków firm dotyczących komunikacji w zakresie informacji bieżących i raportów okresowych.
Nadchodzące zmiany wprowadzą do regulacji definicję "rozsądnego inwestora" który stanie się odniesieniem do oceny czy opublikowany danej informacji jest cenotwórcze - czy też nie.
Innymi słowy, jeśli domyślny "rozsądny inwestor" zareagowałby na opublikowaną informację kupnem lub sprzedażą akcji firmy - taka informacja ma charakter cenotwórczy a więc jej opublikowanie będzie mogło być opóźnione, lub tajne.

Zmianie mogą również ulec przepisy dotyczące częstotliwości publikowania raportów okresowych w trakcie roku- tj. raportów kwartalnych. Regulacje nad którymi obecnie trwają prace, mogą umożliwić mniejszych i średnim firm- nawet zaniechanie publikacji takich danych z uwagi na podwyższone koszty ich opracowywania oraz - jak oceniają urzędnicy w Brukseli- brak realnej potrzeby rynkowej...

Z punktu widzenia firmy, jest to naturalnie ułatwienie- ale w mojej ocenie jedynie na krótka metę.
Mniejsza ilość informacji wpędza inwestorów w niepewność i zmusza, dla racjonalnego podejścia do inwestowania - albo do poszukiwania informacji poza oficjalnymi kanałami, albo podejścia naznaczonego dużą rezerwą. W mojej ocenie, sytuacja będzie szczególnie dotkliwa właśnie dla spółek z kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, i może istotnie wpłynąć na duże amplitudy zmian ich kursów.

Większa szansa na zarobek - większa szansa na stratę!

W sytuacji gdy ilość informacji publikowanych przez spółki zmniejszy się, informacje ważne będą publikowane z regulowanym opóźnieniem, zaś cześć raportów okresowych - w ogóle nie będzie musiała być opublikowana, powstają swoiste luki informacyjne w wielu okresach roku obrotowego.
Innymi słowy, wydłuży się okres w którym fluktuacje ceny akcji poszczególnych spółek nie będą zależne od realnych, fundamentalnych wyników czy działań spółki ale od rozchwianej gry podaży popytu i ceny.

Tak sformatowany rynek, zarabia najlepiej na grze technicznej oraz na transakcjach wysokich prędkości oraz automatyzacji handlu. Oba podejścia są możliwe na GPW ze względu na wprowadzenie nowego systemu transakcyjnego które zastąpił wysłużony Warset w roku ubiegłym.

Dokąd zmierzamy?
Na jednej z ostatnich konferencji dla spółek giełdowych z zagranicy, zabrał głos prezes firmy notowanej na rynku w Nowym Jorku. W jego ocenie, dzisiejsza GPW to jak Wall Street około 25 lat temu - jest transparentna, uczciwa, przewidywalna, daje szanse rozwoju i efektywnie generuje kapitał na rozwój spółek na niej ogłaszanej.

Wobec nadchodzących zmian, powyższa ocena może niedługo odejść w niebyt zapomnienia...

Sytaucja Makroekonimiczna 

W dalszej cześć szkolenia, uczestnicy zapoznali się z przedstawioną przez Pana  Michała Stopkę sytuacją makroekonomiczną.
Prelegent zauważył i podkreślił rolę cyklu 10 letniego w odniesieniu do zmian bezrobocia, PKB i Inflacji.
Dzisiejsza ogólna sytuacja nosi znamiona pozytywnej i ma szanse na realną poprawę w zakresie zwiększenia zatrudnienia oraz dalszego rozwoju PKB. Jednocześnie, dochodzimy do momentu w którym nieodzowne stanie się podniesienie stóp procentowych przez RPP - niemniej to pieśń przyszłości, do zanucenia najpewniej w przyszłym roku.

Jednym z ciekawych spostrzeżeń dokonanych przez prelegenta, było zauważenie iż najsilniejsze dotąd hossy z jakimi mieliśmy do czynienia na GPW, miały miejsce w sytuacji gdy PKB Polski plasował się miedzy 6-7%.
Przy niższych wynikach PKB - również wzrosty na giełdzie zaliczane były do tych skromniejszych..
Prognoza PKB na bieżący rok to około 3-3,5% , zaś na rok kolejny 3,5-4,5 w zależności od źródła - już niedługo przekonamy się jak dalece będzie skorelowana z Warszawskiem parkietem.

W mojej ocenie, jednocześnie, mamy obecnie do czynienia z silnym osłabieniem euro i dolara vs PLN, co w prosty sposób przekłada się na lepsze wyniki eksportu - mniejsze importu, oraz atrakcyjność finansową Polski na rynku międzynarodowym.
Jako że eksport to jeden z głównych 3 elementów składowych PKB, powyższa sytuacja, o ile będzie trwała wystarczająco długo , może stać się cynglem który uruchomi lawinę wzrostów ... zaiste żyjemy w ciekawych czasach !

Relacje Inwestorskie i przejrzysta - choć zgodne z interesem firmy komunikacja.

Uczestnicy otrzymali szczegółowe opracowanie dotyczące najczęściej pojawiających się sytuacji rynkowych - w których pomoc działu relacji inwestorskich może okazać się nieoceniona.
Omawiana lista omawia zarówno komunikację wyników spółki, zmian jej zarządu czy rady nadzorczej, ważne zobowiązania i negocjacje, jak też rzecz oczywistą- a często przez spółki traktowaną "po macoszemu", jaka jest strona i sekcja dot. relacji inwestorskich online i mobile.

Siła jaką mają dobre relacje z inwestorami jest nie do przecenienia. Jednym z przedstawionych przykładów była sytuacja w które niezadowoleni z pracy zarządu akcjonariusze- doprowadzili do jej odwołania. Inną zaś, gdy inwestorzy doceniający pracę zarządu spółki, obronili go przed zmianą, i uchronili tym samym firmę przed wrogim przejęciem i stopniowym odejściem w biznesowy niebyt.

Podsumowując ... 

Szkolenie zaliczam do udanych ze względu na ilość przydatnych informacji w zakresie komunikacji i inwestycji - w czasie bieżącym, jak i tego co czeka rynek w nadchodzących latach.
Wygląda na to że paradoksalnie, rok 2014 będzie jednym z ostatnich, rozsądnie spokojnych inwestycyjni okresów.
Paradoksalnie, gdyż w obliczu nadchodzącej przyszłości - zarówno OFE, suwak emerytalny czy Ukraina, mogą historycznie zostać uznane za wydarzenia pośledniej kategorii.

Z poważaniem dla Szanownych

Michał Sankowski

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Weź udział w dyskusji, zostaw myśl, komentarz, uwagę lub sugestię.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...