środa, 4 czerwca 2014

L. W. Bogdanka - podniesienie jakości produktu, stabilizacja cenowa i budowanie fundamentów do skoku jakościowego!

Szanowni,

W dzisiejszym wywiadzie mam przyjemność rozmawiać z Panem Pawłem Bielskim, Kierownikiem Działu Relacji Inwestorskich i Informacji Giełdowych LW Bogdanka.

Panie Pawle, na wstępie dziękuję za Państwa czas i chęć rozmowy. 

Chciałbym zacząć od kwestii zamknięcia poprzedniego roku.  Z całą pewnością należą się Państwu w pełni zasłużone gratulacje.
Przychody na ponad  1,899 mld zł – i to przychody wzrastające w odniesieniu do poprzedniego roku, robią wrażenie. Podobnie zyski- również ustalili Państwo nowy rekord.  Czy poziom realizacji budżetu i zysków jest dla Państwa zadowalający – czy też przewyższył założenia bazowe? 

Pomimo bardzo trudnych warunków na rynku węgla energetycznego, uzyskaliśmy dobre wyniki finansowe w 2013 r. 
Nie było to dla nas zaskoczeniem gdyż przewidywany poziom budżetu oraz zysków w pełni wpisuje się w realizację Naszej Strategii na lata 2013-2020 oraz był zgodny z zakładanym na ten rok Planem Techniczno Ekonomicznym.

Z opublikowanych wyników widzę również że ROE jak i ROA są na wysokim poziomie - pomimo delikatnych spadków r/r.  Niemniej wynik  rzędu 13,4%  czy odpowiednio 8,57% dla ROA jest sukcesem i osiągnięciem.  Czy planując rok obrotowy, stawiacie sobie Państwo cele również na wskaźniki tego typu?

Wskaźniki ROA i ROE są bardzo ważne w analizie finansowej firmy, pokazują naszą rentowność, jednakże nie są to najważniejsze elementy Strategii Rozwoju LW Bogdanka SA. Oczywiście planując rok obrotowy zakładamy powyższe składniki na określonym poziomie.  Kluczowymi wskaźnikami dla nas są jednostkowy koszt wydobycia oraz EPS. 

8 maja przekazaliście do wiadomości publicznej raport za pierwszy kwartał.  
W porównaniu do zeszłego roku, wyniki pogorszyły się.  
W następstwie na rynek dotarła fala pesymistycznych informacji pochodzących z Państwa strony czy rekomendacji Domów maklerskich a dotyczących przewidywanych niższych cen węgla a w związku z tym wyników.  
Czy całościowo, wedle założeń firmy jest szansa na przynajmniej utrzymanie wyników z 2013 roku – pomimo turbulencji na rynku towarowym?

Jak Pan dobrze wie nie tworzymy i nie publikujemy prognoz finansowych. Patrząc na sytuację na rynku węgla, sytuację finansową sektora energetycznego i inne niekorzystne uwarunkowania bardzo ciężko będzie nam powtórzyć bardzo dobre wyniki z roku 2013. Rok 2014 będzie bardzo trudny dla branży ze względu na dużą presję cenową ze strony energetyki i  Bogdanka nie jest w tym wypadku wyjątkiem.
  
W jakim stopniu firma wiąże swoje przyszłe zyski z ukończeniem i rozruchem nowego zakładu  przeróbki węgla?

Uruchomienie Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla jest niezwykle istotnym elementem koniecznym do podwojenia zdolności produkcyjnych LW Bogdanka SA. Bez uruchomienia ZPMW znacznie utrudnione będzie wykonanie założeń produkcyjnych zawartych przewidzianych na ten rok, gdyż nie będziemy w stanie przerobić do parametrów handlowych całego wydobytego urobku.  Na tą chwilę nie widzimy jednak zagrożenia jeśli chodzi o uruchomienie ZPMW. Prace postępują zgodnie z planem i wszystko wskazuje na to, że uruchomimy zakład we wrześniu tego roku.

Patrząc na trendy rynkowe, cykl koniunkturalny gospodarki i wynikowo – cykl giełdowy, po  „czasie na akcje” , zazwyczaj nastaje „czas na surowce”. Indeks branżowy firm surowcowych przez ostatnie dwa lata notował praktycznie jedynie spadki.  
Jednocześnie Bogdanka – niejako wbrew tym faktom rosła fundamentalnie.  Firma inwestuje w zakład mechanicznej przeróbki i podniesienie jakości produktu.  
Przygotowujecie się na boom zamówień – czy raczej idziecie w kierunku zmiany typu klienta poprzez zmianę jakości węgla i jego cenę?

Inwestując w ZPMW chcemy otworzyć się na nowe rynki zbytu, nie oznacza to jednak, że chcemy zmienić typ naszego odbiorcy, a raczej poszerzyć możliwości zbytu naszego surowca.

Zgodnie z cyklem.. firmy powinny zamawiać więcej, inflacja powinna iść w górę. 
Obecnie inflacja  notuje jedna z najniższych swoich historycznych poziomów – a główną przyczyną tego faktu są minimalne lub żadne wzrosty na energii.  
Konkludując, wzrost cen energii a wraz z nimi inflacji powinien przełożyć się na podniesienie zysków również w firmach surowcowych takich jak Bogdanka.  
Czy firma patrząc długoterminowo- również oczekuje momentu wzrostu tych wskaźników?

Nie przewidujemy tak daleko idących zmian. Rzeczą jasną jest, że wzrost cen energii idący w parze z wzrostem inflacji jest bardzo korzystny dla możliwości negocjacyjnych dotyczących podniesienia ceny naszego produktu. Poprawa wartości konkretnych umów, pośrednio związanych z wyższą ceną energii mogłaby by mieć wpływ na nasze wyniki finansowe, nie uważam jednak, że nastąpi to w 2014 roku. Będzie to raczej rok stabilizacji zarówno cen węgla jak i energii elektrycznej.

W przedostatnim pytaniu chciałbym poruszyć temat turbulencji na wschodzie – na Ukrainie. Czy obserwujecie Państwo i uwzględniacie w swoich prognozach możliwe problemy czy nawet spadki zysków i przychodów wynikające z tego powodu? Jeśli tak, czy jest możliwość uchronienia firmy przez negatywnym ich wpływem?

Sytuacja na Ukrainie nie wpływa bezpośrednio na naszą firmę, gdyż nasi odbiorcy to w 99,98% polskie firmy. Nasz eksport to jedyne 0,02% naszej sprzedaży i dotyczy głównie cegły produkowanej przez Eko Klinkier.

 Na koniec chciałbym poruszyć kwestię Państwa chlubnej historii – wypłat dywidendy. W ciągu ostatnich trzech lat, niezmiennie i stabilnie dzieliliście się z akcjonariuszami  wypracowanym zyskiem i co warto zauważyć- nominalna dywidenda rosła z roku na rok.  
Czy w tym roku będzie podobnie ?

Według naszej polityki dywidendowej na lata 2013-2015 będącej częścią Strategii Spółki na dywidendę dla akcjonariuszy planujemy przeznaczać 60% skonsolidowanego zysku netto za kolejne lata. Taką rekomendację zarząd przedstawił również w związku ze zbliżającym się Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, któro odbędzie się 12 czerwca 2014 r.

Dziękuję za Państwa czas, i wyczerpujące, ciekawe odpowiedzi.
Czytelników zapraszam do bliższego zapoznania z profilem firmy. 

Z poważaniem

Michał Sankowski


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Weź udział w dyskusji, zostaw myśl, komentarz, uwagę lub sugestię.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...